Stawki VAT w Polsce obowiązujące w 2024 roku

Stawki VAT w Polsce obowiązujące w 2024 roku
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Stawki VAT w Polsce obowiązujące w 2024 roku wpływają na wiele sektorów gospodarki. Warto znać aktualne przepisy, aby uniknąć nieporozumień i problemów podatkowych. Zrozumienie ich jest kluczowe dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowy przegląd stawek podatku VAT w Polsce obowiązujących w 2024 roku oraz wyjaśniamy, co oznaczają one dla różnych grup podatników.

Stawki VAT w Polsce

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) określa zasady opodatkowania i wielkość stawek.

Aktualne stawki VAT w Polsce to:

 • 23% – podstawowa stawka podatku VAT,
 • 8%, 5% – obniżone stawki podatku VAT,
 • 7%, 4% – wyjątkowe stawki podatku VAT,
 • 0% – preferencyjna stawka podatku VAT.

Podstawowa stawka VAT w Polsce

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce to 23%. Dotyczy ona wszystkich towarów i usług, które nie podlegają obniżonym stawkom podatku VAT.

23% stawka podatku VAT obejmuje takie towary, jak:

 • urządzenia RTV i AGD,
 • materiały biurowe,
 • meble,
 • zabawki,
 • kosmetyki.

Dotyczy ona również takich usług, jak:

 • przewozy pasażerskie,
 • dostarczanie usług telekomunikacyjnych,
 • szkolenia,
 • usługi remontowe poza programami budownictwa mieszkaniowego.

Co do zasady, podstawowa stawka podatku VAT dotyczy wszystkich kategorii towarów i usług, poza wyjątkami, które zostały wymienione w załączniku do ustawy o VAT.

stawki VAT

Obniżone stawki VAT

Zgodnie z przepisami, stawka podatku VAT 8% obowiązuje w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Można wśród nich wymienić m.in.:

 • towary spożywcze (np. kawa, wyroby cukiernicze niezawierające kakao, sosy),
 • towary zwykle używane w rolnictwie (np. drzewa żywe, bulwy, korzenie, nasiona, ziarna, ziemia ogrodnicza),
 • towary związane z ochroną zdrowia (np. wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych),
 • niektóre usługi (np. usługi taksówek, weterynaryjne, fryzjerskie).

Stawką podatku VAT 8% opodatkowane są również dostawa budynków i lokali mieszkalnych oraz określone usługi budowlane, które ich dotyczą.

Z kolei obniżona stawka podatku VAT 5% dotyczy m.in.:

 • specyficznych produktów żywnościowych,
 • innych towarów (np. drukowanych książek, map, pieluch, smoczków dla dzieci),
 • produktów spożywczych, które do 1 kwietnia 2024 roku podlegały tymczasowo pod 0% stawkę VAT: mięso, ryby, nabiał, warzywa, owoce, mąka oraz tłuszcze.

Pełny wykaz produktów objętych stawką podatku VAT 5% znajduje się w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

stawki VAT

Wyjątkowe stawki VAT

Szczególne procedury określone w przepisach ustawy o VAT nadają rolnikom korzystającym z jednolitej stawki prawo do otrzymania od nabywcy zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 7%. Opisana stawka podatkowa została czasowo podwyższona przez ustawodawcę z podstawowej wysokości 6,5%.

Z kolei możliwość opodatkowania usług w tzw. formie ryczałtu według stawki podatku VAT 4% przysługuje przedsiębiorcom świadczącym usługi taksówek osobowych. Nie dotyczy jednak wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Również ta stawka została podwyższona przez ustawodawcę na czas określony z podstawowej wysokości 3%.

Preferencyjna stawka podatku VAT

Stawkę podatku VAT 0% stosuje się w odniesieniu do określonych przez ustawodawcę towarów i usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, ma ona zastosowanie przede wszystkim do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Preferencyjna stawka znajduje zastosowanie również do towarów wymienionych w załączniku numer 8 do ustawy o VAT:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • drukarki,
 • skanery,
 • urządzenia komputerowe do pism Braille’a,
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych.

Może ona również zostać zastosowana w przypadkach szczególnych.

stawki VAT

Zwolnienie z podatku VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, wśród towarów i usług zwolnionych z podatku VAT można wyróżnić m.in.:

 • dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dostawę budynków,
 • powszechne usługi pocztowe,
 • usługi w zakresie opieki medycznej,
 • usługi edukacyjne,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Stawki VAT – podsumowanie

W 2024 roku w Polsce obowiązuje kilka stawek podatku VAT. Ich znajomość jest niezbędna dla przedsiębiorców i księgowych, by uniknąć błędów podatkowych i skutecznie zarządzać finansami firmy. Regulacje dotyczące stawek podatku VAT wpływają na różne towary i usługi, co może mieć znaczący wpływ na koszty operacyjne przedsiębiorstw.

Zainteresował Cię temat stawek VAT? Jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszej kancelarii.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Stawki VAT

Jaka jest podstawowa stawka VAT obowiązująca w Polsce w 2024 roku?

Podstawowa stawka VAT w Polsce w 2024 roku to 23%.

Czy stawka VAT 0% wciąż obowiązuje?

Tak, stawka VAT 0% obowiązuje nadal w 2024 roku dla wybranych towarów i usług.

Jakie towary i usługi objęte są stawką VAT 8%?

Stawka VAT 8% obejmuje między innymi usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym oraz niektóre usługi medyczne.

Czy stawka VAT na żywność uległa zmianie?

Stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe wciąż wynosi 5%, jednak szczegółowe kategorie mogą się różnić.

Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w 2024 roku?

W 2024 roku wprowadzono korekty stawek VAT dla wybranych towarów i usług, mające na celu dostosowanie do unijnych standardów.

Czy usługi cyfrowe podlegają nowym stawkom VAT?

Usługi cyfrowe podlegają stawce 23%, jednak mogą obowiązywać szczególne przepisy dla transakcji międzynarodowych.

Jakie są stawki VAT na usługi transportowe?

Usługi transportowe objęte są różnymi stawkami VAT w zależności od rodzaju transportu i zasięgu usług.

Czy nowe stawki VAT wpływają na małe przedsiębiorstwa?

Tak, małe przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje księgowości do nowych stawek VAT, co może wpłynąć na ich koszty operacyjne.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorców ze znajomości stawek VAT?

Znajomość stawek VAT pozwala na lepsze zarządzanie finansami, unikanie błędów podatkowych oraz efektywniejsze planowanie działalności.

Gdzie można znaleźć pełną listę stawek VAT obowiązujących w 2024 roku?

Pełna lista stawek VAT obowiązujących w 2024 roku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Dzienniku Ustaw.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź