Certyfikat rezydencji podatkowej – co to jest i jak go uzyskać?

Certyfikat rezydencji podatkowej – co to jest i jak go uzyskać?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument, który ma zapobiegać uchylaniu się od zobowiązań podatkowych oraz niewłaściwemu stosowaniu postanowień międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Może on odnosić się zarówno do działalności podejmowanej w przeszłości, jak i obecnie, jednak nigdy nie jest wydawany na przyszłość.

Co istotne, certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą z kontrahentami międzynarodowymi. Nie jest potrzebny osobom fizycznym, których dochód i rezydencja podatkowa są tożsame.

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej? Jakie dane i informacje zawiera? Kiedy warto się o niego ubiegać? Jak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Certyfikat rezydencji podatkowej

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to określenie miejsca, w którym osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek wypełnienia zobowiązania podatkowego. Pozwala ona ustalić tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Jest to istotne dla celów opodatkowania, ponieważ państwa różnicują zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych w zależności od ich rezydencji podatkowej.

Dla osób fizycznych rezydencję podatkową zazwyczaj określa się na podstawie miejsca ich stałego zamieszkania lub czasu, jaki spędzają w danym państwie. W przypadku osób prawnych rezydencję podatkową często łączy się z miejscem rejestracji lub zarządzania głównego centrum ich działalności.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Kto może zostać rezydentem podatkowym?

Do uzyskania rezydencji podatkowej w Polsce konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 1. posiadanie ośrodka interesów osobistych lub biznesowych na terenie Polski,
 2. przebywanie w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument pełniący rolę zaświadczenia, które wskazuje na:

 • miejsce zamieszkania podatnika – w odniesieniu do osób fizycznych,
 • siedzibę podatnika – w odniesieniu do osób prawnych.

Jest on wydawany w celu zapobieżenia nieprawidłowemu stosowaniu przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest środkiem dowodowym posiadania rezydencji podatkowej w określonym państwie. Upoważnia on płatnika do zastosowania stawki podatku, która wynika z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez dane państwo, zamiast stosowania stawki określonej w przepisach krajowych.

Certyfikat rezydencji podatkowej - kalkulacje

Co zawiera certyfikat rezydencji podatkowej?

Przepisy definiują certyfikat rezydencji podatkowej jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Oznacza to, że prawidłowo sporządzony certyfikat rezydencji podatkowej powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu: miejsce zamieszkania lub siedzibę, imię i nazwisko lub nazwę,
 • datę wydania dokumentu,
 • informację o okresie obowiązywania certyfikatu (nie jest to warunek konieczny),
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terenie danego państwa,
 • dane organu wydającego.

Co istotne, nie istnieje jeden wspólny wzór certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten nie musi również nosić nazwy certyfikatu – wystarczy, by zawierał wyżej wymienione dane i informacje.

Odwiedź stronę naszego biura rachunkowego w Warszawie

Kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej danego państwa. W Polsce jest on przyznawany przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

Certyfikat rezydencji podatkowej - wykres

Kiedy warto ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej będzie przydatny dla:

 • osób fizycznych i prawnych prowadzących interesy zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • podatników uzyskujących dochody w innym państwie, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania.

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Podpowiadamy w tym artykule

Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podatników podatku dochodowego, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa należy udzielić na piśmie w urzędzie skarbowym lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem e-PUAP.

Sprawdź na czym polega obsługa prawna spółek w naszej kancelarii.

Jak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć na dwa sposoby:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej.
Wniosek w formie papierowejmoże zostać złożony osobiście w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, może zostać przesłany pocztą do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, wymaga odręcznego podpisu
Wniosek w formie elektronicznejmoże zostać przesłany jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym, może zostać przesłany za pośrednictwem e-PUAP, wymaga uwierzytelnienia poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany
Formy wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

W obu przypadkach należy wypełnić formularz CFR-1, w którym powinny znaleźć się:

 • dane podatnika,
 • powód, dla którego składany jest wniosek,
 • liczba kopii certyfikatu,
 • sposób odbioru certyfikatu.
Certyfikat rezydencji podatkowej - zestawienie

Ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Brak opłatywnioski składane przez e-Urząd Skarbowy
Opłata skarbowa w wysokości 17 złotychwnioski składane w formie papierowej, wnioski składane przez e-PUAP
Koszty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

Obowiązek zapłaty wyżej wymienionej opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć potwierdzenia jej uiszczenia. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie przelewu.

Ile czeka się na wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

W terminie 7 dni od złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej właściwy organ administracji podatkowej wydaje:

 • zaświadczenie – certyfikat rezydencji podatkowej lub
 • postanowienie o odmowie jego wydania.

Sprawdź jakie korzyści niesie ze sobą firma w USA

Jaki jest termin ważności certyfikatu rezydencji podatkowej?

Jak wskazano powyżej, informacja o okresie obowiązywania nie jest warunkiem koniecznym ważności certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeśli więc certyfikat nie określa jasno wspomnianego terminu, zakłada się, że jest on ważny przez okres 12 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu podatnik powinien złożyć wniosek o nowy certyfikat rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji podatkowej - jak uzyskać?

Certyfikat rezydencji podatkowej – podsumowanie

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający rezydencję podatkową. Jest on wydawany przez właściwy organ administracji podatkowej oraz zawiera dane identyfikacyjne podmiotu, datę wydania, zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych i dane organu wydającego.

Wniosek o wydanie certyfikatu można złożyć osobiście lub elektronicznie, a jego koszt zależny jest od wybranego sposobu złożenia. Termin ważności certyfikatu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, po czym należy złożyć wniosek o jego odnowienie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Certyfikat rezydencji podatkowej – często zadawane pytania

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Jest to dokument potwierdzający rezydencję podatkową podmiotu gospodarczego w określonym państwie, służący do uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat jest wydawany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jakie informacje zawiera certyfikat rezydencji podatkowej?

Zawiera dane identyfikacyjne podmiotu, datę wydania, okres obowiązywania oraz zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.

Kiedy warto ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej?

Warto go uzyskać przy prowadzeniu działalności międzynarodowej, szczególnie przy uzyskiwaniu dochodów w innym państwie, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Jak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu?

Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie, w zależności od wybranego sposobu złożenia, przy użyciu formularza CFR-1.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie certyfikatu?

Wnioski składane przez e-Urząd Skarbowy są bezpłatne, natomiast za wnioski papierowe oraz składane przez e-PUAP obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 złotych.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie certyfikatu?

Certyfikat jest zazwyczaj wydawany w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Jaki jest termin ważności certyfikatu rezydencji podatkowej?

Standardowo certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.

Czy każda firma działająca międzynarodowo potrzebuje certyfikatu?

Certyfikat jest szczególnie ważny dla firm uzyskujących dochody w innym państwie i chcących uniknąć podwójnego opodatkowania.

Czy certyfikat rezydencji podatkowej jest wymagany dla osób fizycznych?

Nie jest wymagany dla osób fizycznych, których dochód i rezydencja podatkowa są tożsame.

Jakie są konsekwencje nieposiadania certyfikatu?

Może to skutkować problemami z unikaniem podwójnego opodatkowania i zwiększyć ryzyko kwestii podatkowych z zagranicznymi urzędami skarbowymi.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź