E-recepcja

Nasz zespół

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik/ Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji cywilno-prawnej. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, pod kierunkiem prof. Wojciecha Katnera, zajmując się problematyką świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej. W toku studiów ukończył również studium podyplomowe „Szkoła Prawa Francuskiego”.

 

Praktykę odbył w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego w Łodzi oraz w Kancelarii adw. Haliny Kosińskiej.

 

Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest prawo cywilne oraz prawo gospodarcze.

 

Włada językiem angielskim oraz francuskim.