Przenoszenie spółek za granicę

Przenoszenie spółek za granicę
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Inwestycje zagraniczne są coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Otwarte europejskie rynki, mogą zachęcać nie tylko szansami biznesowymi ale również zachętami podatkowymi. Coraz częściej decydujemy się na prowadzenie działalności w Państwach o łagodniejszych systemach administracyjnych lub podatkowych. Rozpoczęcie działalności „od zera” może wiązać się ze zbyt wielkimi kosztami, lub być po prostu nieefektywne podatkowo. Odpowiedzią może być przenoszenie spółek za granicę.

Może być to szczególnie korzystne rozwiązanie w połączeniu ze zmianą rezydencji podatkowej samego przedsiębiorcy. Obecnie oferowane zachęty prawa podatkowego różnych krajów (m.in. Portugalii czy Włoch) zachęcają do przeniesienia się w bardziej przyjazne części Europy. Poza korzyściami administracyjnymi (szybkość działania organów, prostota procedur), spółki zagraniczne mogą korzystać z często niższego opodatkowania działalności i mniejszą ingerencją Państwa w gospodarkę. Rezydencja podatkowa spółki połączona ze zmianą rezydencji przedsiębiorcy zabezpiecza przed opresją podatkową w Polsce.

Jak przenieść polską spółkę za granicę?

Przyszła struktura wymaga nie tylko analizy biznesowej ale również podatkowej danej jurysdykcji i międzynarodowego prawa podatkowego. Szczególna uwaga jest wymagana w sytuacji pozostania w Polsce lub prowadzenia biznesu w więcej niż jednym kraju.

Połączenie ze spółką zagraniczną

Jedną z możliwości jest transgraniczne połączenie spółek, zawarte w art. 516i następne Kodeksu spółek handlowych. Procedura ta jest podobna do procedury krajowej połączenia, z koniecznością potwierdzenia zgodności połączenia z prawem polskim oraz wydania zgody przez sąd odpowiedni do spółki zagranicznej. Transgraniczne połączenie jest możliwe, jeżeli mające połączyć się spółki zostały utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W procedurze połączenia może brać kilka spółek (np. spółka cypryjska oraz kilka spółek polskich). Połączeniu mogą podlegać wyłącznie spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna. Co do zasady, plan połączenia powinien podlegać badaniu przez biegłego, jednakże przy zastosowaniu tzw. uproszczonego połączenia, można z badania zrezygnować. Spółka nowo powstała lub przejmująca będzie posiadać wszelkie prawa i obowiązki spółek biorących udział w połączeniu. Oznacza to, że możliwe będzie rozpoczęcie działalności od razu po wpisie spółki do rejestru zagranicznego. Szczególnie korzystne podatkowo może być transgraniczne łączenie m.in. z Cyprem i Maltą oferujące korzystny system podatkowy i m.in. możliwości restrukturyzacyjne zadłużeń spółek.

Przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę

Inną możliwością jest przeniesienie siedziby spółki za granicę. Hamulcem dla osób próbujących samodzielnie dokonać przeniesienia jest art. 459 KSH który stanowi, iż rozwiązanie spółki powoduje uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę. Jednakże, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-106/16 Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, przeniesienie spółki nie musi łączyć się z postępowaniem likwidacyjnym. Według TSUE sądy rejestrowe Polski powinny wykreślić spółkę z rejestru z pominięciem przepisów wymagających przeprowadzenia likwidacji. W istocie oznacza, że spółka nie traci swojego bytu prawnego możliwość kontynuowania jej dotychczasowej działalności. Warto pamiętać, że profesjonalne doradztwo prawno-podatkowe może uchronić nas od niekorzystnych następstw działań biznesowych.

Aspekty podatkowe przenoszenia spółek za granicę

Wskazane możliwości restrukturyzacji co do zasady powinny być neutralne podatkowo, zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT. Wybór jurysdykcji wymaga dogłębnej analizy. W szczególności pod względem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz samego prawa podatkowego odpowiedniego do kraju docelowego przeniesienia spółki. Wieloletnie doświadczenie prawników podatkowych kancelarii pozwoli na pełną analizę rozwiązań optymalizacji i wybór najlepszych z nich.

Kancelaria CGO Legal świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawno-podatkowej przeniesień transgranicznych. Oferujemy możliwości zmiany siedziby oraz transgraniczne połączenia do takich jurysdykcji jak Malta, Cypr, Luksemburg i inne. Doświadczeni specjaliści gwarantują obsługę procesu pod względem formalnym oraz pełną opiekę podatkową na całym etapie restrukturyzacji. Kancelaria wspiera także w uzyskaniu kompleksowej opieki księgowej oraz prawnej już po przeprowadzonego przeniesienia.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami