Przenoszenie spółek za granicę

Przenoszenie spółek za granicę
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Inwestycje zagraniczne są coraz bardziej rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Otwarte europejskie rynki, mogą kusić nie tylko szansami biznesowymi ale również zachętami podatkowymi.

Coraz częściej decydujemy się na prowadzenie działalności w Państwach o łagodniejszych systemach administracyjnych lub podatkowych. Rozpoczęcie działalności „od zera” może wiązać się ze zbyt wielkimi kosztami, lub być po prostu nieefektywne podatkowo.

Odpowiedzią może być przeniesienie spółki za granicę.

Przeniesienie spółki za granicę

Może być to szczególnie korzystne rozwiązanie w połączeniu ze zmianą rezydencji podatkowej samego przedsiębiorcy. Obecnie oferowane zachęty prawa podatkowego różnych krajów (m.in. Portugalii czy Włoch) skłaniają do przeniesienia się w bardziej przyjazne części Europy.

Poza korzyściami administracyjnymi (szybkość działania organów, prostota procedur), spółki zagraniczne mogą korzystać z często niższego opodatkowania działalności i mniejszą ingerencją Państwa w gospodarkę. Rezydencja podatkowa spółki połączona ze zmianą rezydencji przedsiębiorcy zabezpiecza przed opresją podatkową w Polsce.

Jak przenieść polską spółkę za granicę?

Przyszła struktura wymaga nie tylko analizy biznesowej ale również podatkowej danej jurysdykcji i międzynarodowego prawa podatkowego. Szczególna uwaga jest wymagana w sytuacji pozostania w Polsce lub prowadzenia biznesu w więcej niż jednym kraju.

Przeniesienie spółki za granicę poprzez połączenie ze spółką zagraniczną

Nowelizacja polskiego kodeksu spółek handlowych z 15 września 2023 roku wprowadziła możliwość transgranicznego przekształcenia spółek, w oparciu o dyrektywę unijną 2019/2121, umożliwiając przedsiębiorcom przenoszenie siedziby spółki do Polski lub za granicę.

Przed nowelizacją, transgraniczne przekształcenie w Polsce było możliwe, ale skomplikowane ze względu na brak krajowych regulacji, co często wymagało likwidacji polskiej spółki przed kontynuacją działalności za granicą.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-106/16 Polbud potwierdził, że ograniczenia dotyczące przekształceń transgranicznych były niezgodne z prawem unijnym, co umożliwiło przekształcenia mimo braku polskich regulacji.

Nowelizacja z 15 września 2023 roku, opóźniona względem terminu implementacji Dyrektywy 2019/2121, ujednolica procedury przekształceń transgranicznych dla spółek kapitałowych, ułatwiając przeniesienie siedziby i zachowanie osobowości prawnej spółki.

Proces przekształcenia obejmuje sporządzenie planu przekształcenia, ocenę przez biegłego, zgłoszenie do sądu rejestrowego i podjęcie uchwały przez wspólników.

Przekształcenie wymaga zaświadczenia sądu rejestrowego o zgodności z prawem polskim i obejmuje złożone wymogi prawne, takie jak raporty dla udziałowców i pracowników oraz szczegółowe informacje o skutkach przekształcenia.

Przeniesienie spółki za granicę

W procedurze połączenia może brać kilka spółek (np. spółka cypryjska oraz kilka spółek polskich). Połączeniu mogą podlegać wyłącznie spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna. Co do zasady, plan połączenia powinien podlegać badaniu przez biegłego, jednakże przy zastosowaniu tzw. uproszczonego połączenia, można z badania zrezygnować.

Spółka nowo powstała lub przejmująca będzie posiadać wszelkie prawa i obowiązki spółek biorących udział w połączeniu. Oznacza to, że możliwe będzie rozpoczęcie działalności od razu po wpisie spółki do rejestru zagranicznego. Szczególnie korzystne podatkowo może być transgraniczne łączenie m.in. z Cyprem i Maltą oferujące korzystny system podatkowy i m.in. możliwości restrukturyzacyjne zadłużeń spółek.

Przeniesienie spółki za granicę poprzez przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę

Inną możliwością jest przeniesienie siedziby spółki za granicę. Hamulcem dla osób próbujących samodzielnie dokonać przeniesienia jest art. 459 KSH który stanowi, iż rozwiązanie spółki powoduje uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę.

Jednakże, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-106/16 Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji, przeniesienie spółki nie musi łączyć się z postępowaniem likwidacyjnym. Według TSUE sądy rejestrowe Polski powinny wykreślić spółkę z rejestru z pominięciem przepisów wymagających przeprowadzenia likwidacji.

W istocie oznacza, że spółka nie traci swojego bytu prawnego możliwość kontynuowania jej dotychczasowej działalności. Warto pamiętać, że profesjonalne doradztwo prawno-podatkowe może uchronić nas od niekorzystnych następstw działań biznesowych.

Przenoszenie spółek za granicę

Przeniesienie spółki za granicę – aspekty podatkowe

Wskazane możliwości restrukturyzacji co do zasady powinny być neutralne podatkowo, zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT. Wybór jurysdykcji wymaga dogłębnej analizy. W szczególności pod względem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz samego prawa podatkowego odpowiedniego do kraju docelowego przeniesienia spółki.

Wieloletnie doświadczenie prawników podatkowych kancelarii pozwoli na pełną analizę rozwiązań optymalizacji i wybór najlepszych z nich.

Przenoszenie spółek za granicę

Kancelaria CGO Legal świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawno-podatkowej przeniesień transgranicznych. Oferujemy możliwości zmiany siedziby oraz transgraniczne połączenia do takich jurysdykcji jak Malta, Cypr, Luksemburg i inne.

Doświadczeni specjaliści gwarantują obsługę procesu pod względem formalnym oraz pełną opiekę podatkową na całym etapie restrukturyzacji. Kancelaria wspiera także w uzyskaniu kompleksowej opieki księgowej oraz obsługi prawnej spółki zagranicznej już po przeprowadzeniu przeniesienia.

Przeniesienie spółki za granicę – często zadawane pytania

Co oznacza przeniesienie spółki za granicę?

Przeniesienie spółki za granicę oznacza zmianę siedziby spółki z Polski do innego kraju, przy jednoczesnym dostosowaniu formy prawnej do przepisów obowiązujących w nowym kraju, z zachowaniem ciągłości działalności.

Jakie są główne korzyści z przeniesienia spółki za granicę?

Korzyści to m.in. dostęp do bardziej liberalnych systemów administracyjnych i podatkowych, niższe opodatkowanie oraz możliwość korzystania z różnych zachęt inwestycyjnych oferowanych przez inne kraje.

Czy przeniesienie spółki za granicę jest legalne?

Tak, przeniesienie spółki za granicę jest legalne i zostało ułatwione dzięki nowelizacji polskiego kodeksu spółek handlowych oraz dyrektywy unijnej 2019/2121.

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja kodeksu spółek handlowych w kontekście przenoszenia spółek za granicę?

Nowelizacja ujednolica procedury transgranicznego przekształcenia spółek, umożliwiając łatwiejsze przeniesienie siedziby i zachowanie osobowości prawnej spółki bez konieczności jej likwidacji.

Jakie są etapy procesu przeniesienia spółki za granicę?

Proces ten obejmuje sporządzenie planu przekształcenia, ocenę przez biegłego, zgłoszenie do sądu rejestrowego, podjęcie uchwały przez wspólników oraz uzyskanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeniesienia spółki za granicę?

Wymagane dokumenty to m.in. plan przekształcenia, raporty dla udziałowców i pracowników, uchwała wspólników o przeniesieniu oraz zaświadczenie sądu rejestrowego o zgodności przekształcenia z prawem.

Czy przeniesienie spółki za granicę jest skomplikowane?

Proces może być złożony ze względu na różne wymogi prawne i konieczność współpracy z organami obu krajów, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów.

Jakie są podatkowe aspekty przenoszenia spółki za granicę?

Konieczna jest analiza podatkowa jurysdykcji docelowej, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawa podatkowego kraju, do którego przenosi się spółka.

Czy mogę przenieść moją spółkę do dowolnego kraju?

Teoretycznie tak, ale wybór kraju powinien być podyktowany korzyściami biznesowymi, systemem podatkowym oraz ułatwieniami administracyjnymi. Popularne destynacje to m.in. Malta, Cypr, Portugalia czy Włochy.

Jakie usługi oferuje kancelaria prawna CGO Legal w zakresie przenoszenia spółek za granicę?

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną i podatkową procesu przenoszenia, w tym doradztwo w wyborze jurysdykcji, pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, wsparcie w procesie rejestracji oraz opiekę prawno-podatkową po przeniesieniu.

Wyróżniony ekspert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź