Joanna Kaźmierczak

Joanna Kaźmierczak
Joanna Kaźmierczak

Joanna Kaźmierczak

Adwokat

W latach 2007-2012 studiowała na kierunku prawo na WPiA UŁ. W latach 2013-2016 r. realizowała szkolenia i praktyki w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od 2016 r. wpisana na listę czynnych adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Laureatka grantów w ramach programów organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki. W 2022 r. obroniła z wyróżnieniem doktorat poświęcony problematyce odpowiedzialności za szkodę planistyczną, którego promotorem była prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka. W 2023 r. zdobyła dwukrotne wyróżnienie pracy doktorskiej w konkursach im. prof. Z. Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i im. prof. M. Kuleszy na najlepszą pracę doktorską poświęconą funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Autorka publikacji z zakresu prawa prywatnego. Biegle włada językiem angielskim.

Biuro rachunkowe Łódź