Mateusz Wypyszyński

Mateusz Wypyszyński
Mateusz Wypyszyński

Mateusz Wypyszyński

Radca prawny

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 2019 r. z wynikiem bardzo dobrym, składając pracę magisterską pt. „Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego”.  

W okresie studiów czynnie zaangażowany jako wolontariusz Kliniki Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.  

Wielokrotny beneficjent programu stypendialnego dla najlepszych studentów. Zwycięzca branżowego konkursu na najlepszą pracę magisterską w 2019 r. z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. 

W 2023 r. po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, złożył egzamin zawodowy i uzyskał tytuł radcy prawnego. 

Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo gospodarcze i handlowe, w szczególności prawo spółek, prawo umów, a także ubezpieczenia gospodarcze i ich dystrybucja.  

Włada językiem angielskim.

Biuro rachunkowe Łódź