Monika Odrowska-Stasiak

Monika Odrowska-Stasiak
Monika Odrowska-Stasiak

Monika Odrowska-Stasiak

Radca prawny / Doktor nauk prawnych

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji Wymiar Sprawiedliwości – profil cywilnoprawny oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji Administracja gospodarcza. Monika uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, broniąc pracę pt. „Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

W czasie studiów udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym w ramach Kliniki Prawa działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczestniczyła w Street Law – programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich kancelariach adwokackich i radcowskich oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Współpracowała również z Wydawnictwem C.H. Beck w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym, prawie handlowym i prawie administracyjnym. Obecnie fest członkiem zespołu windykacji masowej zajmującej się dochodzeniem należności od instytucji finansowych w szczególności powstałych na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim.

Włada językiem angielskim.

Skontaktuj się ze mną
Biuro rachunkowe Łódź