Nikoletta Łakota

Nikoletta Łakota
Nikoletta Łakota

Nikoletta Łakota

Aplikantka radcowska

Od stycznia 2023r. aplikant radcowska przy OIRP w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego zajmując się tematyką przestępstw giełdowych. 

Zdobywała doświadczenie w krakowskiej kancelarii, której głównym przedmiotem działalności była obsługa przedsiębiorców. 

Zajmuje stanowisko aplikantki radcowskiej w zespole spółek zagranicznych. 

Włada językiem angielskim.

Biuro rachunkowe Łódź