Polski Ład – przegląd rozwiązań

Polski Ład – przegląd rozwiązań
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Polski Ład bywa często określany jako plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. W założeniu jego celem było zmniejszenie nierówności społecznych oraz stworzenie lepszych warunków do życia dla obywateli. Pomimo że przepisy Polskiego Ładu obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, ustawodawca nie zaprzestał wprowadzania dalszych zmian. Poniżej omawiamy najważniejsze rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład zebrane przez naszą kancelarię w jednym miejscu.

Polski Ład – niższa stawka podatku PIT na skali podatkowej

Skala podatkowa to jedna z metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia ona dwie stawki podatku dla nadwyżki ponad dochód wynoszący u danego podatnika 120.000 złotych. Niższa ze stawek wynosiła dotychczas 17%, zaś wyższa – stosowana od stycznia 2022 roku – 32%.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Polskiego Ładu z dniem 1 lipca 2022 roku obniżono podstawową stawkę PIT z 17% na 12% w pierwszym progu podatkowym.

Kto zapłaci niższy podatek? Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, a więc emeryci i renciści, pracownicy, zleceniobiorcy oraz niektórzy przedsiębiorcy.

Co istotne, stawkę PIT obniżono przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30.000 złotych rocznie i granicy pierwszego progu podatkowego na poziomie 120.000 złotych.

Polski ład – możliwość zmiany formy opodatkowania

Podatnicy, którzy zdecydowali się na ryczałt lub podatek liniowy, mogą zmienić formę opodatkowania za 2022 rok na zasady ogólne. Zmiany mogą dokonać zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego upływie.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Polskiego Ładu podatnicy rozliczający się w ramach podatku liniowego mogą zmienić formę opodatkowania za 2022 rok. Mają oni możliwość wyboru skali podatkowej. By dokonać zmiany formy opodatkowania wystarczy, że do 30 kwietnia 2023 roku złożą Urzędowi Skarbowemu PIT-36, zamiast PIT-36L.

Z kolei podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu mają możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku. Oznacza to, że mogą oni rozliczyć drugą połowę roku podatkowego 2022 według skali podatkowej. Podatnicy, którzy decydują się na tę zmianę, muszą złożyć do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W oświadczeniu należy wskazać chęć rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku.

Opisane możliwości zmiany formy opodatkowania mają zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania na początku roku. Zmiana ta stanowi wyjątek i ma na celu ograniczenie zamieszania wywołanego przez Polski Ład i jego późniejsze nowelizacje.

Uchylenie mechanizmu „rolowania” zaliczek na podatek

Rolowanie zaliczek to szczególny mechanizm poboru zaliczek na podatek. Polega na przesunięciu terminu w jakim płatnicy pobierają i przekazują do urzędu skarbowego zaliczki na podatek w 2022 roku.

Dotychczas płatnicy obliczali zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących na dzień 1 stycznia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku. Następnie pobierali je w wysokości nie wyższej niż te, które obliczali według zasad z 2021 roku.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Polskiego Ładu uchylono art. 53a ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu wprowadzono mechanizm podwójnego liczenia i porównywania zaliczek. Obecnie mechanizm rolowania zaliczek nie obowiązuje. Płatnicy nie obliczają już zaliczek na dwa sposoby.

Polski Ład – PIT-2 u kilku pracodawców

PIT-2 to formularz, który służy deklaracji podatnika o uprawnieniu płatnika do uwzględniania kwoty wolnej od podatku na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Dotychczas podatnik mógł złożyć PIT-2 tylko u jednego płatnika (pracodawcy). Kwota wolna od podatku była uwzględniana do zmniejszania zaliczek tylko w jednym zakładzie pracy. Takie rozwiązanie było niekorzystne dla osób pracujących na kilku etatach. Ostatnia nowelizacja Polskiego Ładu to zmieniła.

Obecnie podatnik może złożyć PIT-2 u maksymalnie 3 płatników. Kwota zmniejszająca podatek zostaje wówczas równomiernie rozdzielona pomiędzy 3 pracodawców i wynosi:

  • 300 zł – czyli 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku jednej umowy,
  • 150 zł – czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku dwóch umów,
  • 100 zł – czyli 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku trzech umów.

Nowelizacja Polskiego Ładu pozwala na złożenie PIT-2 nie tylko etatowcom, lecz także tym podatnikom, którzy uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście. Na ogół w formie umów o dzieło, umowy zlecenie lub kontraktów menadżerskich.

Preferencje podatkowe dla dzieci, rodziców i opiekunów

Obecnie w ramach Polskiego Ładu obowiązuje wiele preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci.

Kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, uległa zwiększeniu. Dotychczas obowiązujący limit wynosił 3.089 złotych w skali roku. Za rok 2022 limit kwoty zarobków dziecka wynosi 16.061,28 złotych. Kwota kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka (do 25. roku życia) została podwyższona do dwunastokrotności renty socjalnej (obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Oznacza to, że limit ten będzie co rok waloryzowany.

Ponadto renty rodzinne małoletnich dzieci nie są doliczane do dochodów rodziców. Dziecko, jako odrębny podatnik, również  skorzysta z kwoty wolnej, ale nie w pełnej wysokości. Rodzice samotnie wychowujący dziecko uwzględnią w swoim rozliczeniu 1,5-krotność kwoty wolnej od podatku, a więc 45.000 złotych. Natomiast z kwoty wolnej w podwójnej wysokości, to jest 60.000 złotych, może skorzystać rodzic rozliczający się z samotnie wychowywanym dzieckiem z niepełnosprawnością.

Ulgi podatkowe mają obecnie zastosowanie również wobec zasiłków macierzyńskich przyznawanych rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania

Przedsiębiorcy, których dochód opodatkowany jest podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub na podstawie karty dochodowej, mają możliwość częściowego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej.

Roczne limity – zależnie od formy opodatkowania – wynoszą:

  • 8.700 złotych – w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym,
  • 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych – w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • 19% zapłaconej składki – w przypadku opodatkowania na podstawie karty podatkowej.

Jednolity termin składania zeznań rocznych dla wszystkich podatników

W ramach ostatniej nowelizacji Polskiego Ładu ujednolicono również termin składania rocznego zeznania podatkowego. Jest to zmiana, która zdecydowanie upraszcza życie podatników.

Podatnicy, którzy wpłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub rozliczają się kartą podatkową, mają więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych za rok 2022. Dotychczas mieli oni czas tylko do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w przypadku zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych) lub do końca stycznia następnego roku podatkowego (w przypadku karty podatkowej).

W wyniku ostatnich zmian wszyscy podatnicy obowiązani są składać roczne zeznania podatkowe do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Wcześniej termin ten dotyczył jedynie podatników, którzy opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym lub skalą podatkową.

Podsumowanie

Zgodnie z oficjalną narracją rządu Polski Ład przedstawiany jest jako historyczna obniżka podatków i pakiet ulg. Kolejne nowelizacje mają na celu uporządkowanie chaosu oraz zniwelowanie niepożądanych skutków wprowadzonych pierwszą zmianą podatkowa w styczniu 2022 roku. Należy jednak zauważyć, że sukcesywne zmiany, dokonywane w tak krótkich odstępach czasu, sprawiają, że zarządzanie przedsiębiorstwem  stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź