Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Due diligence czyli ustalenie statusu prawnego nieruchomości to jedna z czynności, której warto się podjąć, zanim podejmie się decyzję o zakupie konkretnej nieruchomości. Wszystko po to, by uniknąć ryzyka kupna nieruchomości z rąk osoby nieuprawnionej. Procedura ta pomaga również sprawdzić czy nieruchomość ta jest obciążona prawami osób trzecich.

Księgi wieczyste

Pierwszym etapem due diligence nieruchomości jest zawsze oczywiście sprawdzenie ksiąg wieczystych, które są jawne i każdy może mieć wgląd w ich treść. Nieznajomość numeru księgi wieczystej nieruchomości nie stanowi problemu. Księgi znajdują się we właściwym miejscowo sądzie rejonowym. Ten z kolei znajduje się w miejscowości siedziby sądu, którego obszar właściwości pokrywa się z położeniem nieruchomości. Każdy może zobaczyć księgi na miejscu tj. w sądzie lub z wykorzystaniem sieci Internet. Uwaga – dostęp do akt ksiąg wieczystych mają tylko osoby które potrafią wykazać interes prawny w wykonaniu tej czynności. Przykładowo interesem takim może być fakt bycia właścicielem nieruchomości.

Rejestr gruntów i budynków

Przy ustalaniu statusu prawnego nieruchomości ważne jest również uzyskanie wypisu z geodezyjnego rejestru gruntów i budynków. Zlokalizowany jest on we właściwym dla położenia nieruchomości starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Znajdują się tam informacje o powierzchni działki, jej właścicielu itp. W wypadku niezgodności z wcześniej uzyskanymi informacjami z ksiąg wieczystych niezbędne jest uzupełnienie lub korekta tych informacji.

Plan zagospodarowania

Podczas due diligence nieruchomości warto uzyskać także z urzędu gminy lub urzędu miasta odpis planu zagospodarowania miejscowego. Plan ten zawiera informacje o dopuszczalnej na danej działce zabudowie. Jeśli jednak taki plan nie istnieje, należy zapoznać się z ewentualną decyzją o warunkach zabudowy. W niej znajdziemy szczegółowe informacje o dopuszczalnej zabudowie i przeznaczeniu działki.

W dalszej kolejności można pokusić się o sprawdzenie, czy dana nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków, co może znacząco ograniczyć chociażby możliwości remontowe.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje usługi z zakresu ustalania stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź