Amortyzacja nieruchomości

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Amortyzacja nieruchomości to wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych, w tym wypadku gruntów, budynków i budowli a także lokali. Kancelaria oferuje możliwość amortyzowania nieruchomości od ich wartości rynkowej. Zarówno w przypadku nowo wybudowanych budynków / budowli, jak i nieruchomości wykorzystywanych do bieżącej działalności od dłuższego czasu.

Pozwalają na to mechanizmy amortyzacji tego typu środków trwałych wykorzystywanych przez naszą Kancelarię, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Mechanizmy

Pierwszy mechanizm odnosi się do amortyzacji nowo wybudowanych nieruchomości. Zakłada on prowadzenie budowy na gruncie dzierżawionym od innego podmiotu. Dokonuje się tego po to, aby po wybudowaniu nieruchomości nabyć ją wraz z gruntem po ich wartości rynkowej.

Zatem schemat optymalizacyjny opiera się na następujących etapach:

  • dzierżawca wznosi na dzierżawionym gruncie budynek / budowlę,
  • po wybudowaniu budynku / budowli dochodzi do rozwiązania umowy dzierżawy z jednoczesnym zawarciem umowy sprzedaży gruntu oraz budynku / budowli wzniesionej na tym gruncie.

Taka sytuacja co do zasady nie wywiera negatywnych skutków w zakresie prawa podatkowego. Pozwala również na ustalenie wartości początkowej wybudowanej nieruchomości na poziomie jej wartości rynkowej. Tym samym amortyzacja nieruchomości następować będzie od wartości ustalonej w umowie sprzedaży.

Drugim mechanizmem pozwalającym na ustalenie wartości rynkowej, po której dokonywana będzie amortyzacja nieruchomości, jest wniesienie nieruchomości używanej w działalności gospodarczej do spółki zagranicznej. Wówczas spółka zagraniczna ujmuje taką nieruchomość w ewidencji środków trwałych, ustalając jako wartość początkową jej wartość rynkową. Następnie zostaje ona zwrotnie przekazana do polskiej spółki klienta. Ta zaś ustali jej wartość początkową również jako wartość rynkową, co pozwoli na powtórne amortyzowanie nieruchomości.

Kancelaria Prawna CGO Legal świadczy usługi związane z optymalizacją podatkową amortyzacji budynków i budowli. Wspieramy Klientów w przygotowaniu planu optymalizacji, a także we wdrożeniu go w życie.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji na temat amortyzacji nieruchomości, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź