Czy neutralizacja CMR jest akceptowalna przez US podczas zwrotu VAT?

Czy neutralizacja CMR jest akceptowalna przez US podczas zwrotu VAT?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy to dokument na podstawie którego dokonuje się przewozu ładunku. Neutralizacja tego dokumentu polega na wprowadzeniu zmian dotyczących źródła pochodzenia towaru (pierwszego dostawcy) bądź ostatecznego odbiorcy. Jest to „zabieg” dokonywany w celu ochrony tajemnic handlowych. Należy tu podkreślić, że praktyka neutralizacji CMR jest bardzo popularna i często stosowana.

Z jednej strony można spotkać się z głosami praktyków, zgodnie z którymi neutralizacja dokumentów przewozowych jest niezgodna z prawem. Z przepisów ustawy Prawo przewozowe wynika, że umieszczanie w listach przewozowych danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze administracyjnej w wysokości od 50 do 10000 złotych za każde naruszenie (art.55a ust. 4 Prawo przewozowe). Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości neutralizacji dokumentów. Dodatkowo w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i stwierdzenia neutralizacji dokumentów kierowca może zostać ukarany mandatem.

Z drugiej jednak strony jest pogląd zgodnie z którym prawo nie zakazuje neutralizacji dokumentów przewozowych a wynika to z przepisów dotyczących tajemnicy handlowej.  Neutralizacja CMR jest postrzegana jako przejaw swobody umów i jako taka nie powinna być kwestionowana przez organy podatkowe. W wielu interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzają prawidłowość takiego sposobu dokumentowania transportu towarów. „Jako, że list przewozowy nie ma szczególnej mocy dowodowej, a ogólne zasady dowodzenia wynikające z ordynacji podatkowej nie wprowadzają hierarchii mocy dowodowej środków dowodowych, zatem ustalenie faktycznego sposobu transportu towarów dowolnymi środkami”.

Najczęściej można się spotkać ze zdaniem, że neutralizacja dokumentów przewozowych nie powoduje ujemnych następstw podatkowych.  Na wysokość podatku VAT nie ma to co do zasady wpływu. Jeśli organ podatkowy nie ma wątpliwości co do rzetelności faktur to nie bada dokumentów przewozowych. W celu rozliczenia podatku VAT dokumenty przewozowe nie mają znaczenia (przy dostarczaniu towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego UE) bo nie mają wpływu na stawkę VAT (0%) ani na moment powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do kontaktu z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się z nami i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź