Polski Ład – rozwiązania dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

Polski Ład – rozwiązania dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Jako główny cel wprowadzenia szeregu zmian, znanych jako Polski Ład, ustawodawca wskazał chęć uszczelnienia krajowego systemu podatkowego. Na jakie zmiany muszą się przygotować przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i jakie rozwiązania w związku z Polskim Ładem możemy im zaproponować?

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 2 mln. osób fizycznych prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Każda z nich w mniejszym lub większym stopniu odczuje konsekwencje zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

Należysz do przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i zastanawiasz się jak zminimalizować skutki wprowadzonych od stycznia zmian? W zależności od sytuacji powinieneś rozważyć jedną z poniższych opcji.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • nie konsumują całego zysku wygenerowanego przez działalność
 • muszą kontynuować dotychczasową działalność
 • nie zależy im szybkim rozwiązaniu, oraz liczą się z relatywnie wysokimi kosztami przekształcenia

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany nowy podmiot?

Składka zdrowotna

Jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej. Oznacza to, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS opłacany będzie tak samo jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast w spółce jest co najmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19% od kwoty wypłaconej dywidendy.

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dużą korzyścią w przypadku tego rozwiązania jest również brak daniny solidarnościowej.

Dodatkowo w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Jest to jedno z rozwiązań oferowanych przez Polski Ład, w którym opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane. Dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19% od kwoty wypłaconej dywidendy.

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • chcą ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • nie konsumują całego zysku wygenerowanego przez działalność gospodarczą
 • nie muszą kontynuować dotychczasowej działalności i mogą prowadzić ją dalej w formie nowego podmiotu
 • generują dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • zależy im na szybkim rozwiązaniu

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany przekształcony podmiot?

Składka zdrowotna

Jedyny udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odprowadzi ZUS i składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak np. komplementariusz w spółce komandytowej. Oznacza to, że ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS opłacany będzie tak samo jak w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast w spółce jest co najmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dużą korzyścią w przypadku tego rozwiązania jest również brak daniny solidarnościowej.

Dodatkowo, jak już wskazaliśmy, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9 %.

Dodatkowa korzyścią jest brak obowiązku uiszczenia daniny solidarnościowej.

Jak już wcześniej wskazano w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%.

Założenie nowej spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej

Dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Założenie nowej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

 • generują dochód przekraczający 1 000 000 zł
 • konsumują większość zysku wygenerowanego przez ich działalność gospodarczą
 • nie muszą kontynuować działalności i mogą prowadzić działalność w formie nowego podmiotu
 • którym zależy na szybkim rozwiązaniu generującym relatywnie niskie koszty

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany nowy podmiot?

Składka zdrowotna

ZUS i składka zdrowotna naliczane będą od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od globalnego zysku wypracowanego przez spółkę, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej.

Tym samym składka zdrowotna wyniesie około 550 zł, zamiast 3,9% od dochodu, jak ma to miejsce przy indywidualnej działalności gospodarczej.

ZUS w obu przypadkach opłacany będzie tak samo.

Podatek dochodowy

Mały podatnik (spółki z obrotem nieprzekraczającym 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych będących małymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 9% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wysokość tego podatku wynosi 23,9%.

Brak obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej.

Również i w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółki od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%.

Duży podatnik (spółki z obrotem większym niż 2 000 000 EUR)

 • CIT

W przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych będących dużymi podatnikami stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniesie 19% od dochodu wypracowanego przez spółkę.

Analogiczny podatek w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej wynosi 23,9%.

Brak obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej, oraz możliwość skorzystania z estońskiego CIT.

 • PIT

W przypadku wypłaty dywidendy dla udziałowców spółek od kwoty wypłaconej dywidendy należny będzie podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 19%

Polski Ład – podsumowanie

Polski Ład to wiele zmian w przepisach podatkowych, które w nowej formule zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Wdrożenie nowych zasad rozliczeń z pewnością łatwiej przyjdzie większym i bardziej złożonym strukturom, posiadającym wsparcie wewnętrznych działów prawnych i księgowych. Prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą i zastanawiasz się jak zoptymalizować jej koszty po zmianach? Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie, a także zaoferuje pomoc w jego wdrożeniu.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź