Spółka w Delaware

Spółka w Delaware
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Spółka w Delaware pozwala uzyskać łatwy dostęp do rynku amerykańskiego, który wciąż pozostaje najbardziej stabilną gospodarką świata. Najpopularniejszym rodzajem spółki zakładanym w Delaware jest spółka typu LLC. Najważniejszą zaletą spółek tego typu jest połączenie korzyści przypisanych spółkom kapitałowym i osobowym.

Podstawowe informacje o spółce LLC w Delaware

Spółka LLC posiada osobowość prawną niezależną od jej właścicieli, dzięki czemu członkowie i menadżerowie nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Oznacza to, że jeśli firma posiada prawidłowo uformowaną strukturę, nawet jeśli któryś z wierzycieli wygra sprawę, zobowiązania będą egzekwowane jedynie w stosunku do LLC. Ponadto zarejestrowanie firmy jako spółki LLC pozwala członkom i menedżerom pozostać anonimowymi. Dzięki temu informacje o aktywach nie są łatwo dostępne dla osób postronnych. Stan Delaware nie wymaga, aby nazwisko i adresy członków lub menedżerów były wymienione w certyfikacie formacyjnym.

Zaświadczenie o utworzeniu LLC musi zawierać jedynie nazwę spółki oraz nazwę i adres zarejestrowanego agenta. Ujawnienie lokalnego przedstawiciela w Delaware, umożliwia usunięcie wszelkich odniesień do założyciela spółki jak i do innych inwestorów. (Jedynym podmiotem, który musi być informowany o dochodach i aktywach spółki LLC, jest Internal Revenue Service). Taka wewnętrzna konstrukcja z pewnością utrudnia potencjalnym wierzycielom oraz konkurencji ustalenie, gdzie zainwestowano lub ulokowano pieniądze, co stanowi bardzo silną ochronę interesów spółki.

Spółka w Delaware podatki

Natomiast, podobnie jak spółka osobowa,  LLC jest spółką przejrzystą podatkowo. Oznacza to, że płacenie podatku dochodowego nie jest konieczne. Jest to korzystne ponieważ pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. Co do zasady, w przypadku spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz powtórnie podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend. Zgodnie z regulacjami stanu Delaware można tego uniknąć jeśli przychody przypisywane są bezpośrednio wspólnikom. Co więcej, w przypadku, gdy spółka LLC generuje dochody wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a jedyny wspólnik spółki nie jest rezydentem USA, transparentność podatkowa tej spółki oznacza w rzeczywistości, że spółka LLC nie płaci żadnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

System prawny stanu Delaware oferuje cztery duże korzyści dla jednostek zorganizowanych jako LLC, są to:

  • Brak podatku dochodowego, jeśli LLC nie prowadzi działalności w Delaware- spółki typu LLC muszą jedynie zapłacić 300 USD rocznie za podatek franczyzowy,
  • Brak podatku od sprzedaży, jeśli LLC nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych,
  • Brak podatku od wartości niematerialnych, takich jak tantiemy za znaki towarowe, co sprawia, że Delaware jest doskonałym wyborem dla firm posiadających własność intelektualną,
  • Brak podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Co więcej, tworzenie większości standardowych spółek LLC generuje niskie koszty. Wymogi nie przewidują również minimalnego kapitału. Nawet prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe. Dodatkowo założyciele LLC nie muszą składać deklaracji podatkowych przewidzianych dla przedsiębiorstw. W zamian sprawozdania właściciel zgłasza swój udział w zyskach i stratach w swoim indywidualnym zeznaniu podatkowym.

Spółka w Delaware a podatki w Polsce

Decydując się na zarejestrowanie spółki LLC w Delaware nie należy się obawiać podwójnego opodatkowania. Co prawda, osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W związku z tym jeżeli wspólnikiem spółki LLC jest rezydent Polski, to zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie powinno nastąpić w Polsce. Aczkolwiek przychody uzyskiwane z tytułu udziału w spółce LLC to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym możliwe jest zastosowanie postanowień polsko-amerykańskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Według struktury tzw. kredytu podatkowego, wyprowadzonej z przepisów tej umowy oraz regulacji prawa polskiego, Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że od dochodu spółek LLC niebędących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych, nie płacimy w USA żadnych podatków. Wynika stąd, że nie istnieje kwota podatku podlegającego odliczeniu na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dlatego w Polsce będzie zachodził obowiązek zapłacenia całej kwoty podatku dochodowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami