Firma w Delaware

Firma w Delaware
Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Rejestracja spółki w Delaware to doskonała opcja dla przedsiębiorców poszukujących efektywnego dostępu do amerykańskiego rynku. Delaware, ze swoim przyjaznym klimatem biznesowym, oferuje spółkom LLC unikalne korzyści, takie jak brak podatku dochodowego i możliwość zachowania anonimowości właścicieli.

Oprócz tego, Delaware przyciąga przedsiębiorców brakiem podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne, a także niskimi kosztami utworzenia i prowadzenia spółki. W naszym artykule przybliżamy, jak wygląda proces zakładania i prowadzenia firmy w Delaware, jakie korzyści podatkowe oferuje ten stan i co to oznacza dla polskich przedsiębiorców, którzy rozważają rozwijanie swojej działalności na rynku amerykańskim.

Najpopularniejszym rodzajem spółki zakładanym w Delaware jest spółka typu LLC. Najważniejszą zaletą spółek tego typu jest połączenie korzyści przypisanych spółkom kapitałowym i osobowym.

Sprawdź dlaczego firma w USA się opłaca.

Firma w Delaware

Podstawowe informacje o spółce LLC w Delaware

Spółka LLC posiada osobowość prawną niezależną od jej właścicieli, dzięki czemu członkowie i menadżerowie nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Oznacza to, że jeśli firma posiada prawidłowo uformowaną strukturę, nawet jeśli któryś z wierzycieli wygra sprawę, zobowiązania będą egzekwowane jedynie w stosunku do LLC.

Ponadto zarejestrowanie firmy jako spółki LLC pozwala członkom i menedżerom pozostać anonimowymi. Dzięki temu informacje o aktywach nie są łatwo dostępne dla osób postronnych. Stan Delaware nie wymaga, aby nazwisko i adresy członków lub menedżerów były wymienione w certyfikacie formacyjnym.

Zaświadczenie o utworzeniu LLC musi zawierać jedynie nazwę spółki oraz nazwę i adres zarejestrowanego agenta. Ujawnienie lokalnego przedstawiciela w Delaware, umożliwia usunięcie wszelkich odniesień do założyciela spółki jak i do innych inwestorów.

(Jedynym podmiotem, który musi być informowany o dochodach i aktywach spółki LLC, jest Internal Revenue Service). Taka wewnętrzna konstrukcja z pewnością utrudnia potencjalnym wierzycielom oraz konkurencji ustalenie, gdzie zainwestowano lub ulokowano pieniądze, co stanowi bardzo silną ochronę interesów spółki.

Firma w Delaware - spółka

Spółka w Delaware podatki

Natomiast, podobnie jak spółka osobowa, LLC jest spółką przejrzystą podatkowo (jak każda tego typu firma w USA). Oznacza to, że płacenie podatku dochodowego nie jest konieczne. Jest to korzystne ponieważ pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania.

Co do zasady, w przypadku spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz powtórnie podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend. Zgodnie z regulacjami stanu Delaware można tego uniknąć jeśli przychody przypisywane są bezpośrednio wspólnikom.

Co więcej, w przypadku, gdy spółka LLC generuje dochody wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a jedyny wspólnik spółki nie jest rezydentem USA, transparentność podatkowa tej spółki oznacza w rzeczywistości, że spółka LLC nie płaci żadnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

System prawny stanu Delaware oferuje cztery duże korzyści dla jednostek zorganizowanych jako LLC, są to:

  • Brak podatku dochodowego, jeśli LLC nie prowadzi działalności w Delaware- spółki typu LLC muszą jedynie zapłacić 300 USD rocznie za podatek franczyzowy,
  • Brak podatku od sprzedaży, jeśli LLC nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych,
  • Brak podatku od wartości niematerialnych, takich jak tantiemy za znaki towarowe, co sprawia, że Delaware jest doskonałym wyborem dla firm posiadających własność intelektualną,
  • Brak podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Co więcej, tworzenie większości standardowych spółek LLC generuje niskie koszty. Wymogi nie przewidują również minimalnego kapitału. Nawet prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe.

Dodatkowo założyciele LLC nie muszą składać deklaracji podatkowych przewidzianych dla przedsiębiorstw. W zamian sprawozdania właściciel zgłasza swój udział w zyskach i stratach w swoim indywidualnym zeznaniu podatkowym.

Firma w Delaware - kalkulator

Firma w Delaware a podatki w Polsce

Decydując się na zarejestrowanie spółki LLC w Delaware nie należy się obawiać podwójnego opodatkowania. Co prawda, osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

W związku z tym jeżeli wspólnikiem spółki LLC jest rezydent Polski, to zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie powinno nastąpić w Polsce. Aczkolwiek przychody uzyskiwane z tytułu udziału w spółce LLC to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym możliwe jest zastosowanie postanowień polsko-amerykańskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Według struktury tzw. kredytu podatkowego, wyprowadzonej z przepisów tej umowy oraz regulacji prawa polskiego, Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że od dochodu spółek LLC niebędących rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych, nie płacimy w USA żadnych podatków.

Firma w Delaware - pieniądze

Wynika stąd, że nie istnieje kwota podatku podlegającego odliczeniu na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dlatego w Polsce będzie zachodził obowiązek zapłacenia całej kwoty podatku dochodowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Firma w Delaware – często zadawane pytania

Czy rejestracja spółki w Delaware jest skomplikowana?

Proces rejestracji jest stosunkowo prosty i nie wymaga dużego kapitału początkowego.

Jakie są główne korzyści zakładania spółki LLC w Delaware?

Korzyści to m.in. brak podatku dochodowego, ochrona prywatności właścicieli oraz elastyczne struktury zarządzania.

Czy właściciele spółki LLC w Delaware są anonimowi?

Tak, Delaware umożliwia zachowanie anonimowości członków i menedżerów spółki.

Czy spółka w Delaware musi płacić podatek dochodowy w USA?

Jeśli spółka LLC generuje dochody wyłącznie poza USA, a jej właściciele nie są rezydentami USA, nie płaci podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Jakie są roczne koszty utrzymania spółki LLC w Delaware?

Spółki LLC muszą płacić roczny podatek franczyzowy w wysokości 300 USD.

Czy spółka w Delaware musi prowadzić szczegółową księgowość?

Wymogi dotyczące prowadzenia księgowości są znacznie uproszczone w porównaniu do innych jurysdykcji.

Czy istnieje obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych dla spółki LLC w Delaware?

Spółka LLC nie musi składać rocznych deklaracji podatkowych, jeśli nie generuje dochodu w USA.

Jakie są konsekwencje podatkowe dla polskich rezydentów posiadających spółkę w Delaware?

Dochody z udziału w spółce LLC mogą być opodatkowane w Polsce, lecz możliwe jest zastosowanie konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów spółki w Delaware?

Tak, stosując postanowienia polsko-amerykańskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie są korzyści dla firm posiadających własność intelektualną w Delaware?

Brak podatku od wartości niematerialnych, takich jak tantiemy za znaki towarowe, czyni Delaware atrakcyjnym miejscem dla firm posiadających własność intelektualną.

Wyróżniony ekspert

Kamil Cymerman

Kamil Cymerman

Starszy prawnik / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź