E-recepcja

Blog kancelarii

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku nakłada na przedsiębiorcach obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych – programu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Jako pierwsi PPK wprowadzą najwięksi pracodawcy to znaczy ci, zatrudniający ponad 250 osób, a czeka ich to już 1 lipca.

 

Następnymi zobowiązanymi stosować nowe prawo będą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 roku, a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 roku. Dla pozostałych podmiotów obowiązek stosowania nowych przepisów nastąpi 1 stycznia 2021 roku.

 

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi od 2% do 4%  jego wynagrodzenia. Pracodawca natomiast będzie dopłacać składkę w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia, zatem maksymalna wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe może wynieść 8% dla jednego pracownika.  Z budżetu państwa będzie finansowana jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł.

 

Na podmiot, który nie zawrze w wyznaczonym terminie umowy o PPK, nałożona zostanie kara grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Takiej samej karze podlega pracodawca nakłaniający pracowników do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Obowiązuje również grzywna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł za nie zawarcie umowy o prowadzenie PPK, nie dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, nie prowadzenie stosownej dokumentacji lub podawanie nieprawdziwych danych w sprawie PPK.

 

Źródło: https://inforfk.pl