Nowe uprawnienia PIP w zakresie tzw. „kontraktów”

1 stycznia 2017 roku, w życie wejdzie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług. Nowe przepisy mają również zwiększyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzania nadzoru nad prawidłowym wypłacaniem wynagrodzenia osobom, które pracują  na umowach cywilno-prawnych, czyli  tzw. „kontraktach”.

W wyniku nowelizacji, uprawnienia PIP zwiększą się o możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz o prawo do wydawania ustnych poleceń w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki – do wykonywania takich czynności inspektorzy PIP będą uprawnieni o każdej porze dnia i nocy.

Przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej nie stosująca się do nowych przepisów, będzie mogła narazić się na karę grzywny –zgodnie z zaplanowanymi zmianami, jej wysokość może sięgać od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź