Od 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1000 złotych

Od 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1000 złotych

Ekipa rządząca zamierza podnieść kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1000 złotych najpóźniej od początku 2018 roku. Obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygląda się bliże temu pomysłowi. Aktualne stawki podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynoszą 831,10 złotych przez pierwsze trzy miesiące, a 652,60 złotych przez miesiące kolejne. Zasiłek taki przyznaje się na sześć bądź dwanaście miesięcy, co uzależnione jest od stopy bezrobocia na obszarze konkretnego regionu. Na wysokość zasiłku dla bezrobotnych ma wpływ wysokość dotychczasowego stażu pracy i tak otrzymać można 80, 100, albo 120 procent stawki podstawowego zasiłku.

Przedstawiciele resortu pracy wskazują, iż należy zastanowić się nad kwestią utrzymania sześcio- i dwunastomiesięcznych okresów przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w tym zakresie nic się nie zmieni, Fundusz Pracy musi liczyć się z dodatkowym wydatkiem na zasiłki w wysokości blisko 500 milionów złotych.

Założenie jest takie, by zasiłek dla bezrobotnych wynosił połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 złotych brutto. Nie wiadomo natomiast jeszcze, czy nowa wysokość zasiłku zacznie obowiązywać w tym roku, czy dopiero w przyszłym – 2018. Podobnie nie wiadomo, czy zasiłek będzie wzrastał samoczynnie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i wyniesie zawsze 50 procent tej stawki. Ministerstwo myśli jednak nad zastosowaniem takiego mechanizmu.

Takie działania to element realizacji planu zwiększenia skuteczności działania urzędów pracy. W dodatku to naturalne następstwo podniesienia stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/751351,1000-zl-zasilku-dla-bezrobotnych-od-2018-roku.html

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź