Potwierdzenie interpretacji dla podatnika

Potwierdzenie interpretacji dla podatnika

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zapowiadana od dawna, ważna i rozległa nowelizacja Ordynacji podatkowej. Jej głównym celem jest usprawnienie systemu podatkowego, w tym tego co tyczy się interpretacji wydawanych podatnikom. Obecnie zyskali oni uprawnienie do zażądania w każdym czasie udzielenia mu informacji o dacie wydania interpretacji podatkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Minister Finansów ma trzy miesiące na wydanie interpretacji. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wydanie nie jest równoznaczne z jej doręczeniem adresatowi.

Jeśli trzymiesięczny termin nie zostanie dochowany, mamy do czynienia z tzw. milczącą interpretacją. Wówczas wnioskodawca ma prawo przyjąć, że wskazane przez niego we wniosku o interpretację opinia jest prawidłowa.

Niestety do końca 2015 roku wnioskodawca nie mógł sprawdzić, czy termin na wydanie interpretacji został przez organ dochowany czy też mu uchybiono. Rozwiązanie, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku rozwiązuje ten problem.

Teraz wnioskodawca będzie w każdym czasie jest uprawniony do poinformowania go o dacie wydania interpretacji – chociażby za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej. Dodatkowo dowie się w ten sposób także o wynikającej z interpretacji ocenie przedstawionego przez niego stanowiska lub odmiennym rozstrzygnięciu sprawy.

Organ podatkowy powinien udzielić wnioskodawcy informacji niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po wydaniu interpretacji podatkowej.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź