Przedsiębiorcy będą mieć swojego rzecznika.

W drugiej połowie maja, do Sejmu wpłynął projekt ustawy, mający na celu powołanie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców.  Plan został przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i w opinii partii jest on odpowiedzią na niepokojące statystyki, według których w sporze przedsiębiorca kontra państwo, biznes zwykle pozostaje bez szans.

Według przedstawionego projektu, funkcje RPP w głównej mierze miałyby skupiać się na ochronie i wsparciu interesów małych oraz średnich przedsiębiorstw. W skrócie, polega to na pomocy w dochodzeniu przez firmy swoich praw, wobec sytuacji konfliktowych z takimi organami jak np. administracja rządowa, prokuratura, czy Najwyższa Izba Kontroli.
Działania Rzecznika mogłyby być podejmowane zarówno z inicjatywy własnej, jak i również na wniosek samych przedsiębiorców.

Aktualnie, przedsiębiorcy mogą zasięgać pomocy u Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem, w opinii twórców projektu, organ ten nie porusza odpowiednio często przypadków, związanych z indywidualną działalnością handlową lub usługową, dlatego też, tak niezbędne jest powołanie instytucji, która mogłaby zająć się sprawami małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo słusznej idei, poselski plan nie wzbudza jednak zbyt dużego zainteresowania wśród przedsiębiorców. Wielu z nich, utworzenie nowej instytucji uważa za nonsensowny pomysł, który zapewne nie okaże się wystarczający w przypadku starcia z urzędnikami. Czy tak będzie, być może okaże się 1 stycznia 2017 roku. Wówczas nowe przepisy wejdą w życie.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź