Od 2016 roku wzór pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Od 2016 roku wzór pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które wprowadzi wzory pełnomocnictw: szczególnego i do doręczeń oraz zawiadomień: o zmianie, o odwołaniu i o wypowiedzeniu pełnomocnictw. Ma to na celu uproszczenie komunikacji między podatnikami czy płatnikami a organami podatkowymi.

Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do upoważnienia w Ordynacji podatkowej. Jego wejście w życie ma nastąpić 1 stycznia 2016 roku.

Projekt zakłada określenie następujących wzorów w załącznikach do rozporządzenia:

  • pełnomocnictwo szczególne – PPS-1;
  • pełnomocnictwo do doręczeń – PPD-1;
  • zawiadomienie o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS-1;
  • zawiadomienie o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD-1.

Każdy ze wzorów wskazuje zakres udzielanego pełnomocnictwa, dane mocodawcy (wraz z numerem NIP) i dane pełnomocnika.

Dzięki tym zmianom usprawnione zostanie samo postępowanie podatkowe jak i reprezentowanie podmiotu przez pełnomocnika.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź