Nadchodzi projekt ustawy dotyczącej sukcesji w rodzinnych firmach

Resort rozwoju i finansów zajmuje się właśnie problematyczną kwestią prawnego uregulowania sukcesji w rodzinnych firmach. Według najnowszych informacji projekt ustawy powinien być gotowy już na samym początku 2017 roku. Przewiduje się, że wprowadzi on instytucję prokurenta spadkowego, którego zadaniem będzie zarządzanie firmą aż do momentu zapadnięcia właściwych rozstrzygnięć na gruncie prawa spadkowego.

Sprawę sukcesji w rodzinnych firmach szeroko omówiono podczas ostatniego spotkania Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan z reprezentantami Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Ministerstwo przekazało wówczas informację, iż ustawa zgodnie z założeniami ma dać szansę na utrzymanie koncesji w sytuacji, gdy nowi właściciele rodzinnej firmy spełnią wszelkie warunki koncesyjne w terminie sześciu miesięcy od chwili otwarcia spadku.

Przedmiotem spotkania była ponadto konstrukcja spółki rodzinnej, która miałaby ułatwiać przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w zdecydowanie bardziej przejrzystą formę organizacyjno-prawną – spółkę. Przedstawiciele rodzinnych firm przedstawili kilka najważniejszych problemów, które nie zachęcają ich do przekształcania swoich działalności w spółki:

  • przekształcenie takie wymaga poniesienia dużych kosztów
  • w spółce brakuje transparentności podatkowej (podatek należy bowiem odprowadzić od samego zysku spółki jak i wypłacanej udziałowcom dywidendy)
  • w spółce wymaga się rozszerzonej księgowości, która także wymaga poniesienia dużych kosztów

Równie istotnym elementem rozmów była sukcesja w dużych firmach. Zasadniczo właściciele takich firm są przeciwni dzieleniu czy sprzedawaniu firm po przejęciu ich przez sukcesorów. Wydaje się to ważne nie tylko z punktu widzenia tych właścicieli, ale również z punktu widzenia samej gospodarki. W Polsce nadal brakuje niestety dużych firm, finansowanych całkowicie bądź przynajmniej w większości przez krajowy kapitał.

Rozwiązaniem może być wypracowanie takiej formy organizacyjno-prawnej, która pomoże utrzymaniu firmy w całości, bez konieczności sprzedawanie jej części inwestorom zagranicznym. Proponuje się w tym zakresie wykrozystanie fundacji rodzinnych lub funduszy powierniczych.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź