Nowe regulacje w zakresie wydawania świadectw pracy

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie miesiące sukcesywnie przynoszą ogrom  zmian w zakresie prawa pracy. Tym razem, Ministerstwo Rozwoju zaplanowało rozszerzenie dotychczasowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, o projekt reformy dotyczącej wydawania świadectw pracy.

Założenia nowego planu w praktyce nie są nowością. Mają one bowiem na celu przywrócenie reguł obowiązujących jeszcze przed 21 marca 2011 roku i tym samym zastąpienie aktualnych przepisów, które wprowadziły obecny wymóg wydawania świadectw po upływie 24 miesięcy pracy.

Nowy projekt znacząco łagodzi aktualne regulacje, dzięki czemu konieczność wydania nowego świadectwa ograniczy się jedynie do sytuacji w której po wygaśnięciu umowy, strony nie podejmą się kontynuowania współpracy. Natomiast w przypadku podpisania kontraktu nie później niż w przeciągu w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, świadectwo zostanie przekazane wyłącznie na podstawie wniosku pracownika.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź