Zmiany limitu transakcji gotówkowych?

W ostatnim tygodniu miesiąca – wtorek 26 stycznia – do konsultacji społecznych i pomiędzy resortami trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Planuje się w nim wiele zmian, a jedną z najważniejszych jest ograniczenie transakcji gotówkowych dokonywanych przed przedsiębiorców.

Obecnie limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców wynosi 15 000 euro. Projekt przewiduje znaczne, wielokrotnie jego obniżenie – jedynie do 15 000 złotych.

Zmiany mają na celu przeciwdziałanie problemowi nieuczciwej konkurencji oraz zahamowanie rozwoju tzw. szarej strefy. Dzięki temu więcej pieniędzy ma trafiać do budżetu państwa – ograniczane zostaną bowiem transakcje fikcyjne i proceder wyłudzania podatku od towarów i usług (VAT).

Obecnie przedsiębiorcy nadużywają transakcji gotówkowych. Obniżenie ich limitu stanie się więc swoistym działaniem prewencyjnym.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforrb.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź