Przesłanki należytej staranności w VAT już niebawem!

Przez kilka ostatnich lat w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej zaczęto na masową skalę wykorzystywać mechanizmy związane z podatkiem od towarów i usług (VAT), aby uzyskiwać korzyści, głównie majątkowe, w sposób niezgodny z prawem. Chodzi w dużej mierze o tzw. karuzele podatkowe, służące do wyłudzania VAT ze Skarbu Państwa na wręcz milionowe kwoty.

Zwykle w tym procederze bierze udział podmiot określany mianem znikającego podatnika. Podmioty te nie odprowadzają należnego podatku VAT, przy jednoczesnym budowaniu podstaw dla żądania zwrotu VAT w dalszej kolejności. W takich konstrukcjach bierze udział od kilku do nawet kilkunastu podmiotów – z siedzibą w Polsce lub innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dwa główne zagrożenia wynikające z tego typu działalności to nieuczciwa konkurencja przez zaniżanie cen oraz ogromne braki w budżecie państwa.

W wielu przypadkach można było zauważyć, że uczestnikami procederu wyłudzania VAT stawali się zwykli, uczciwi przedsiębiorcy. Działo się tak przez brak ostrożności z ich strony i możliwość zakwestionowania przysługującego im uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego przez organy skarbowe.

Reagując na te sytuacje resort finansów zamierza opracować szczegółową, zamkniętą listę przesłanek należytej staranności w VAT – po stronie nabywcy na gruncie transakcji krajowych. Spełnienie tych przesłanek powodowałoby brak podstaw do kwestionowania prawa odliczenia podatku naliczonego. Uznawano by bowiem wtedy, iż podatnicy w chwili dokonywania transakcji nie wiedzieli i nie mogli się z łatwością dowiedzieć, że ich kontrahent popełnił przestępstwo.

W tym przedmiocie rozpoczęto właśnie konsultacje podatkowe. Potrwają one do 28 lipca.


Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź