Praca na zleceniu bez rezygnacji z KRUS

W ubiegły wtorek, do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowy plan umożliwi osobom prowadzącym gospodarstwo rolne podjęcie dodatkowej pracy  bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS.

Plan został przygotowany  przez Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Resortem Polityki Społecznej.  Jego główne założenia opierają się przede wszystkim na możliwości dodatkowego zarobku  nie do obecnie ustalonej granicy, jaką jest połowa płacy minimalnej , lecz do kwoty całości tego wynagrodzenia.

Ministrowie chcą również poprzez nowy projekt uregulować stosunki płacy w KRUS – według ich projektu Prezes Kasy ma być odpowiedzialny za „powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych zatrudniać na podstawie umowy o pracę”.

Projekt ma trafić do drugiego czytania w Sejmie.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http//:www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź