Nowe wzorce uchwał dla spółki z o. o. w systemie teleinformatycznym

1 kwietnia 2016 roku w systemie teleinformatycznym obok istniejącej już możliwości zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawią się też nowe opcje. Mowa m.in. o zmianie umowy spółki czy rozwiązaniu umowy spółki.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie teleinformatycznym z zastosowaniem dostępnego tam wzorca jest możliwe od stycznia ubiegłego roku. Wzorzec ten znajduje się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z o. o. udostępnionych w systemie teleinformatycznych (Dz.U. 2015 poz. 69).

Od 1 kwietnia 2016 roku możliwe stanie się podejmowanie innych czynności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Chodzi przede wszystkim o zmianę umowy spółki, rozwiązanie umowy spółki, przeniesienie praw i obowiązków w spółce. Dlatego obecnie obowiązujące wzorce uchwał zostaną uzupełnione o kolejne siedem:

  • o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o. o.
  • o zmianie składu zarządu spółki z o. o.
  • o zmianie składu rady nadzorczej spółki z o. o.
  • o udzieleniu zgody na zbycie udziałów w spółce z o. o.
  • o dalszym istnieniu spółki z o. o.
  • o zmianie adresu spółki z o. o.
  • o ustanowieniu oddziału spółki z o. o.

Tego samego dnia wprowadzony będzie nowy wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – uściślający sposób wykonywania prokury i oznaczenie oddziału spółki. Zaktualizowany zostanie wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z o. o.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź