Prawo pracy w 2017 roku

Dziś przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian na gruncie prawa pracy, które obowiązują w 2017 roku. Zapraszamy do lektury!

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Jak co roku, także od 1 stycznia 2017 zmianie uległo minimalne wynagrodzenie za pracę. O ile w 2016 roku zwiększyło się ono równo o 100,00 zł brutto – z 1750,00 do 1850,00 złotych, teraz kwota podwyżki okazała się większa. Wyniosła dokładnie 150,00 zł brutto, co w praktyce oznacza, że minimalne wynagrodzenie wzrosło do okrągłych 2000,00 złotych.

Umowa zlecenie prawie jak umowa o pracę

Przy umowach zlecenie, wzorem umów o pracę, wprowadzono minimalną stawkę godzinową, która wynosi 13,00 zł brutto. Dodatkowo ustanowiono także obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie. Reformy te nie dotyczą jednak umów agencyjnych czy umów o dzieło.

Racjonalny termin odwołania od wypowiedzenia

Obecnie termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę oraz odwołania od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia jest dłuższy i taki sam w obu przypadkach – wynosi 21 dni. Wcześniej pracownicy mieli na to 7 dni, a przy zwolnieniach dyscyplinarnych, dwa razy więcej czasu – 14 dni.

Mniejsi pracodawcy mają mniej formalności

Regulamin pracy bądź wynagradzania to obowiązek pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Do końca 2016 roku próg ten wynosił o wiele mniej, bo tylko 20 pracowników. Ustanowione wówczas regulaminy wciąż pozostają jednak w mocy.

Kilka okresów zatrudnienia, jedno świadectwo pracy

Pracodawca, który zechce kontynuować stosunek pracy z pracownikiem w terminie 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia dotychczasowego stosunku pracy, wyda tylko jedno świadectwo pracy – za kilka okresów zatrudnienia. Jeśli pracownik będzie chciał uzyskać świadectwo pracy za jeden z kilku okresów zatrudnienia, musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem w postaci papierowej lub elektronicznej.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://samorzad.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź