Zmiany w zatrudnianiu pracodawców już od początku 2018 roku!

1 stycznia 2018 roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzą liczne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie oznaczać dla pracodawców?

Wszystko wskazuje na to, że kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na krótki czas zostaną dodatkowo sformalizowane. Wszystko m.in. przez pojawienie się zezwolenia sezonowego na pracę i reformę systemu oświadczeniowego. To tym gorsze, że nawet przy obecnych rozwiązaniach na rozpatrzenie wniosków pracodawcy czekają nawet kilka miesięcy.

Zmiany ukierunkowane są na uszczelnienie wspomnianego systemu oświadczeniowego w odniesieniu do obywateli sześciu konkretnych państw oraz na implementację dyrektywy unijnej o pracy sezonowej. Częściowo inaczej będzie działać procedura wydawania zwykłych zezwoleń na pracę przez wojewodów.

Teoretycznie przewiduje się terminy rozpatrywania wniosków – podstawowy to 7 dni, a przy konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień – 30 dni. W praktyce jednak terminowość zależy głównie od właściwego przygotowania, a także zaangażowania organów administracji. Przewiduje się również wydawanie oświadczeń o powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na czas 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w potrzebnych na rynku profesjach. Rozporządzenie ministra w tym zakresie będzie fakultatywne.

Wiele wątpliwości rodzi przypisanie ministrowi pracy uprawnienia do wprowadzania rocznych limitów zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodów, a także zezwoleń sezonowych i rejestrowania oświadczeń – w drodze rozporządzenia.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://kadry.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź