Od kiedy nowa kontrola celno-skarbowa?

1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy rewolucjonizujące całą administrację skarbową. Od tej chwili ściąganie podatków należy do kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nadrzędnym zadaniem KAS jest jednak przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej, związanej m.in. z wyłudzaniem podatku od towarów i usług (VAT). Do tego celu służy kontrola celno-skarbowa.

Organy wchodzące w skład KAS uzyskały stosowne uprawnienia o charakterze kontrolnym i operacyjno-rozpoznawczym. Dzięki temu zwiększyć ma się stopień zwalczania tzw. „szarej strefy” oraz skuteczność ścigania przestępstw finansowych dużej wagi.

Wynikająca z ustawy o KAS kontrola celno-skarbowa określana jest mianem kontroli twardej. W praktyce znaczy to tyle, że znajduje ona zastosowanie w odniesieniu do przestępstw najcięższych gatunkowo. Przykładem takich przestępstw są wspomniane we wstępie wyłudzenia podatku VAT, dokonywane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

W przypadkach mniejszej wagi wciąż wykorzystywana będzie zwykła kontrola podatkowa według przepisów Ordynacji podatkowej.

Co niezwykle ważne, każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie dysponował uprawnieniami do realizacji kontroli celno-skarbowej na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na siedzibę kontrolowanego podmiotu. Tym samym zostanie przełamana zasada właściwości miejscowej organu.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź