Płatnik powinien założyć profil w PUE do końca roku

Płatnik powinien założyć profil w PUE do końca roku

Od 1 styczni 2016 roku lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Informacje o zwolnieniu od razu trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a stamtąd do pracodawcy.

Jeśli dany pracodawca zatrudnia więcej niż pięć osób, obligatoryjnie musi założyć profil w PUE do 31 grudnia 2015 roku. Podmioty mające mniej pracowników nie mają takiego obowiązku, ale wówczas ciąży na nich konieczność poinformowania pracowników o potrzebie dostarczania zwolnień w formie papierowej. Po późniejszym założeniu profilu w PUE pracodawca ma natomiast siedem dni na przekazanie pracownikom informacji o ustaniu potrzeby dostarczania zwolnień papierowych.

Dzięki wprowadzanym zmianom uproszczeniu ulegną obowiązki pracownika, który obecnie w ciągu siedmiu dni od wystawienia zwolnienia musi je dostarczyć pracodawcy. Ten natomiast szybciej zleci kontrolę poprawności wykorzystania takiego dokumentu. Łatwiejsze będzie też zarządzanie kadrami, bo w jednym miejscu pracodawca znajdzie informacje o zwolnieniach wszystkich pracowników. Nie będzie trzeba również przekazywać zwolnień do ZUS.

Warto więc założyć profil w PUE, bo korzyści są niewątpliwe – zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź