Wnioski o wpis do KRS na nowych wzorach

W ostatnim czasie wprowadzono nowe wzory wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). To odpowiedź na konieczność dopasowania tych wzorów do przepisów obowiązujących po nowelizacjach oraz ujednolicenia pouczeń zawartych w części wniosków.

Zmiany dotyczą wniosków oznaczonych symbolami KRS-W1, KRS-W2, KRS-W4, KRS-W12, KRS-W13, KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z3, KRS-Z12, KRS-Z13. Wprowadzono w nich nową numerację pól do uzupełnienia. Wynika to z pojawienia się we wnioskach także nowych pól – na oświadczenie wnioskodawcy co do tego, czy jest cudzoziemcem, a także czy jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski z symbolami od KRS-W1 do KRS-W8, KRS-W10, KRS-W12, KRS-W14 i KRS-W20 ujednolicono w części D. Mowa o pouczeniu w zakresie obowiązku dołączenia do nich załącznika o symbolu KRS-ZN.

Pozostałe modyfikacje miały przede wszystkim charakter porządkowy.

Zmiany wprowadzono 1 lipca 2017 roku.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź