Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z nadużyciami przy zakładaniu spółek z.o.o

Koniec z możliwością zakładania spółek  z o.o. przy  pomocy zwykłego podpisu elektronicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało bowiem o najnowszych planach nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zmiany zawarte w opublikowanym projekcie, nieco ograniczają przedsiębiorców w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie s-24.  Modyfikacja aktu zakłada całkowitą eliminację możliwości korzystania z tzw. podpisu o certyfikacie niekwalifikowanym, co będzie mogło posłużyć zwiększeniu bezpieczeństwa w obrocie prawnym. Zamiast tego, zawiązanie spółki będzie możliwe jedynie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Plany resortu ściśle związane są z nasilającą się w ostatnim czasie skalą nadużyć, dotyczących nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. Problem tkwi w nieszczelnym systemie teleinformatycznym, który weryfikuje zgodność wskazanego przez użytkownika numeru PESEL na podstawie danych znajdujących się w rejestrze PESEL.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że nie będą to jedyne zmiany służące naprawie tego systemu.  Projekt jak na razie jest na etapie konsultacji społecznych.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź