W 2018 roku składki ZUS pójdą w górę!

W 2018 roku składki ZUS pójdą w górę!

Już od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie wysokość składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Mowa tu konkretnie o składkach emerytalnych, rentowych, chorobowych oraz zdrowotnych, a także na specjalny Fundusz Pracy.

Podwyżkę składek ZUS odczują przede wszystkim przedsiębiorcy – i to niezależnie od tego, jakiej wielkości działalność prowadzą.

Składki wzrosną w związku z podniesieniem przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę, przewidywanego na dany rok. W 2018 roku to przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 443 złote.

Tymczasem wysokość składek stanowi aż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Jak nietrudno obliczyć, od 1 stycznia 2018 roku dla przedsiębiorców będzie to aż 2 665,80 zł.

Natomiast minimalna wysokość składek ZUS, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy, wyniesie odpowiednio:

  • składka emerytalna: 520,36 zł
  • składka rentowa: 213,26 zł
  • składka chorobowa: 65, 31 zł
  • składka na Fundusz Pracy: 65,31 zł

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://kadry.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź