Żeby pozwać należy znać numer PESEL dłużnika.

Z treści uchwalonej dziś przez Sejm zmiany art. 126 kodeksu postępowania cywilnego wynika, że już niedługo żeby pozwać osobę fizyczną powód będzie musiał podać w treści pierwszego pisma procesowego jej numer PESEL lub NIP. Zmiany te są efektem głośnych ostatnio doniesień medialnych o egzekucji komorniczej prowadzonej na podstawie nakazów zapłaty wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym („e-sąd”) przeciwko osobom, które w rzeczywistości nie były dłużnikami. Zdaje się, że przeprowadzone zmiany przekroczyły zakres niezbędny dla rozwiązania problemu związanego z funkcjonowaniem e-sądu i spowodują duże utrudnienia dla osób dochodzących swoich roszczeń na drodze sądowej przede wszystkim ze względu na utrudnienia związane z uzyskiwaniem informacji na temat numeru PESEL innych osób. Utrudnienia te przejawiają się w konieczności wykazania interesu prawnego przez osobę wnioskującą o udzielenie takiej informacji, uiszczenia przez nią odpowiedniej opłaty oraz długim czasie oczekiwania koniecznym do uzyskania odpowiedzi z MSW. W związku z powyższym należy ocenić uchwalone zmiany negatywnie, jako faktycznie ograniczające prawo do sądu. Pytaniem otwartym pozostaje natomiast kwestia zgodności uchwalonego przepisu z Konstytucją.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź