Wyższe minimalne wynagrodzenie, większe koszty

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z regulacjami Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wzrośnie o 100 złotych brutto – z obecnej kwoty 2 000 złotych do 2 100 złotych brutto. Jednocześnie większe będą też koszty utrzymania pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Zależnie od rodzaju składki, różne są procentowe wartości pokrywania tych kosztów z wynagrodzenia pracownika i przez pracodawcę. W przypadku składek emerytalnych obie strony dzielą się po równo – 9,76%. Przy składkach rentowych pracownik pokrywa tylko 1,50% całości, a pracodawca – aż 6,50%. Składki wypadkowe nie są odciągane z wynagrodzenia pracownika, a pracodawca ponosi ten koszt w wysokości 1,80%. Na pracownika przerzucone są natomiast całościowo składki chorobowe i zdrowotne – odpowiednio wynoszące 2,45% i 9,00% wszystkich kosztów. Pracodawca zaś 2,45% przeznacza na Fundusz Pracy, a 0,10% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Stosując te procentowe wartości i biorąc pod uwagę podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 000 złotych na 2 100 złotych, można dokładnie obliczyć, o ile wzrosną koszty utrzymania pracownika przy najniższej krajowej pensji.

Całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika wyniesie 2 532,81 złotych miesięcznie – o 70,52 złotych więcej, niż do końca roku 2017.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://kadry.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź