Niższe stawki za czynności adwokackie i radcowskie

W zeszłą środę, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które w znaczący sposób obniżają stawki za czynności adwokatów oraz radców prawnych. Obcięcie dotychczasowych kwot, dotyczy wyłącznie spraw prowadzonych z urzędu.

Nowe przepisy, modyfikujące obecnie obowiązujące sumy, mają wejść w życie już po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Jak zapowiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wysokość stawek minimalnych ustalanych od wartości przedmiotu sporu zmniejszy się wówczas o 25%. W praktyce oznacza to że, jeśli kwota podana w pozwie nie przekroczy 500 zł, wówczas minimalna stawka wynagrodzenia, którą otrzyma prawnik za prowadzoną sprawę, będzie równa 90 zł (dotychczas  było to 120 zł); natomiast w przypadku wartości przedmiotu sporu powyżej 500 zł do 1500 zł będzie to kwota wynosząca 270 zł (dotychczas 360 zł).

W przypadku spraw, które nie zakończą się przed 27 października, do zakończenia postępowania w danej instancji stosować będzie się dotychczasowo obowiązujące sumy.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.rp.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź