Nowości w prawie od początku 2015 roku

Wraz z początkiem każdego roku w życie wchodzi zwykle wiele nowych przepisów prawnych. Niedawno rozpoczął się rok 2015. Dlatego warto przyjrzeć się nieco bliżej najważniejszym zmianom, jakie przygotował ustawodawca.

Kasy fiskalne dla kolejnych grup zawodowych

Minister Finansów Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie, które od 1 stycznia 2015 roku rozszerza obowiązek posiadania i rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży dóbr lub usług. Przymus ten dotknął przedstawicieli wolnych zawodów takich jak lekarze (wraz z dentystami) czy prawnicy (co ciekawe – poza kancelariami notarialnymi). Nie ominął jednak innych – od fryzjerów i kosmetyczek, po mechaników samochodowych oraz właścicieli stacji diagnostycznych. Rejestracja dotyczy też kilku rodzajów konkretnych produktów, czyli perfum i wód toaletowych, niezależnie od miejsca ich sprzedaży. Co chyba najbardziej istotne w tej zmianie, posiadanie kasy będzie obligatoryjne niezależnie od osiąganych obrotów. Na przystosowanie się do nowych regulacji przedsiębiorcy mają dwa miesiące. W wielu miejscach można już zauważyć przystosowanie się przedsiębiorców do tych regulacji.

Walka z oszustami podatkowymi

Zmianie uległy również ustawa o podatku VAT i ustawa prawo zamówień publicznych. Zdecydowano się na ten krok, aby system rozliczeń VAT stał się bardziej spójny. Oczekuje się, że dzięki temu zwiększona zostanie skuteczność przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Jednym z elementów nowelizacji jest objęcie odwrotnym obciążeniem podatkowym niektórych wyrobów złotniczych, stalowych, a także telefonów komórkowych oraz komputerów. Zmianie uległa również lista towarów podlegających rozliczeniom miesięcznym i solidarną odpowiedzialnością podatkową – wycofano z niej wspomniane wyroby złotnicze, natomiast dopisano srebro i platynę jako surowiec czy półprodukt.
Reformy nie ominęły sektora paliwowego – minimalna kaucja gwarancyjna przy dostawie paliw wzrosła z 200 tys. zł do 1 mln zł, a maksymalna z 3 do 10 mln zł. Istotną kwestią jest fakt integracji krajowego prawa podatkowego z regulacjami unijnymi. Zmniejszono tutaj asymetrię w ulgach na złe długi. Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności tylko częściowo podlegającej opodatkowaniu VAT, zezwolono na indywidualne obliczanie proporcji wykorzystania nabytych dóbr i usług do celów opodatkowania, po konsultacji z naczelnikiem właściwego Urzędu Skarbowego.

Nadeszła mniejsza swoboda w rajach podatkowych?

Bardzo ważną kwestią jest względne zamknięcie dotychczasowej możliwości odprowadzania zysków z działalności do rajów podatkowych. Wprowadzono natomiast specjalne, dodatkowe zeznanie podatkowe, w którym konieczne jest wykazanie dochodów zagranicznych ze spółek kontrolowanych, jak i opodatkowanie ich na poziomie 19%.
Od tego obowiązku istnieją jednak wyjątki. Po pierwsze, aby można było mówić o ograniczeniu, spółka w raju podatkowym musi być obarczona podatkiem o co najmniej 25% niższym niż w Polsce. Wyłączone z regulacji są zagraniczne spółki kontrolowane będące rezydentem podatkowym państwa członkowskiego UE lub państwa wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego – o ile spółka taka faktycznie prowadzi działalność na terytorium tego państwa.
Opodatkowane nie będą też zagraniczne spółki kontrolowane, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą 250000 euro.

Opłata zapasowa za paliwo

Pod koniec 2014 roku ceny paliw zaczęły spadać do poziomów jakich nie odnotowywano od lat. Niestety zadowolenie nie trwało długo, bo wraz z początkiem 2015 roku wprowadzono nową opłatę – zwaną „zapasową”, która podniesie cenę litra paliwa od 4 do 10 groszy. Stawka będzie tym wyższa, im więcej brakuje surowców do produkcji paliw przez 90 dni. Dotychczas producenci byli zobowiązani do utrzymania rezerw na nieprzerwaną produkcję przez 76 dni. Dzięki nowej opłacie tę rezerwę zmniejszono i będzie to kontynuowane aż do 2017 roku, kiedy zostanie ona ustalona na 53 dni.

Autor tekstu: PatrykSzulc

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź