Reforma prawa spadkowego

W działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego trwają obecnie prace nad projektem księgi czwartej Kodeksu Cywilnego, dotyczącym prawa spadkowego.

Najważniejsza z planowanych zmian dotyczyć będzie zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dotychczasowa regulacja w razie braku oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy przewidywała przyjęcie przez niego spadku wprost i odpowiedzialność za długi bez ograniczeń z majątku własnego oraz majątku spadkowego. Po zmianach, brak oświadczenia spadkobiercy będzie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości aktywów spadkowych. Dzięki temu lepiej chronieni będą spadkobiercy nieświadomi konsekwencji wynikających z niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a także ograniczy to uprzywilejowaną pozycję wierzycieli będących dużymi instytucjami finansowymi.

W planach jest także zniesienie instytucji testamentu ustnego, uznawanego do tej pory w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. W praktyce często dochodziło bowiem do fałszowania testamentów ustnych.

Co więcej, pojawiła się propozycja umożliwienia sporządzania wspólnego testamentu przez małżonków, na podobnych zasadach jak ma to miejsce w Niemczech i Austrii.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego proponuje także ograniczenie kręgu osób uprawnionych do zachowku wyłącznie do dzieci i małżonka spadkodawcy, ewentualnie także do jego rodziców. Komisja motywuje to istnieniem istotnych ograniczeń w swobodnym rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci.

autor: Piotr Owczarek

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź