Fala upałów a obowiązki pracodawcy

Fala upałów a obowiązki pracodawcy

Przechodząca przez Polskę fala upałów może dać się we znaki każdemu. W celu zapewnienia komfortu pracownikom, Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Mają one na celu ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy, w tym wypadku z powodu pogorszenia warunków atmosferycznych.

Oto niektóre z działań i środków mogących zapewnić właściwe warunki pracy:

  • Zimne napoje – Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28 stopni Celsjusza, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom napoi (nie ma znaczenia czy jest klimatyzacja), natomiast w przypadku pracy na otwartej powierzchni obowiązek ten ma miejsce po przekroczeniu 25 stopni Celsjusza. Napoje muszą być dostępne przez całą zmianę.
  • Klimatyzacja – Zastosowanie klimatyzacji, zwalnia pracodawcę z obowiązku dostarczenia napoi, pod warunkiem, że temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 28 stopni Celsjusza. O ile nie jest określone jaka powinna być maksymalna temperatura w miejscu pracy o tyle pracodawca ma obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza a wilgotność powietrza 65%.
  • Dodatkowe przerwy – Pracodawca może zaoferować dodatkowe przerwy regeneracyjne np. w klimatyzowanych pokojach relaksu.
  • Skrócenie czasu pracy – przepisy dopuszczają taki manewr pracodawcy aczkolwiek to czy się na to zdecyduje zależy wyłącznie od niego. Wybór tej opcja nie może powodować zmniejszenia wynagrodzenia pracownika.

Nierespektowanie tych obowiązków przez pracodawcę jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych.

Źródło: inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź