Nowelizacja zamówień publicznych

W przeciągu 30 dni od ogłoszenia wejdzie w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych podpisana przez Prezydenta RP. Główną zmianę jaką wprowadza nowelizacja jest obowiązek uzasadniania ceny gdy ta jest jedynym kryterium podanym przez zamawiającego.

Ponadto nowelizacja da stronom prawo do renegocjacji postanowień kontraktu np. w przypadku zmian stawek VAT jeżeli „zmiany te będą mały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego”.

Kolejną zmianę mają przynieść działania Prezesa UOKiK, który zgodnie z zapisami nowej ustawy ma tworzyć i udostępniać wykazy dobrych praktyk oraz wzorce, którymi mogliby posługiwać się zamawiający.

Nowela wprowadza również solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego, który użyczył mu referencji. W praktyce podmioty startujące w przetargach często powoływały się na doświadczenie innych firm, które później trudno było wyegzekwować.

W celu ograniczenia zmów przetargowych nowelizacja przewiduje zatrzymanie jedynie wadium jedynie tej wycofującej się firmy, której oferta była najkorzystniejsza, a wszystkie formalności z jej strony zostały dopełnione.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź