Zaskarżenie interpretacji indywidualnej po 1 czerwca 2017

1 czerwca tego roku weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego. Zmiany dotyczą m.in. zasad wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne.

Najważniejszą kwestią dla podatnika jest możliwość wniesienia skargi na interpretację indywidualną bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), co w praktyce ma skrócić całą drogę odwoławczą i przełożyć się na krótszy czas potrzebny do odpowiedniego sprawdzenia interpretacji przez sąd.

Warto w tym miejscu wspomnieć, czego w ogóle dotyczą interpretacje indywidualne. Służą one każdej osobie, która ma wątpliwości w zakresie zaistniałego w jej przypadku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą spowodować wystąpienie konsekwencji na gruncie podatkowym. O interpretację wnioskuje się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Od decyzji nie przysługuje odwołanie bądź zażalenie. Zaskarżenie do WSA może nastąpić w sytuacji, gdy ubiegający się o interpretację nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

Przed 1 czerwca

Do 1 czerwca skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosiło się za pośrednictwem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał daną interpretację, w terminie:

  • 30 dni – liczonych od chwili doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do zaprzestania naruszeń prawa
  • 60 dni – liczonych od chwili wniesienia wezwania do zaprzestania naruszeń prawa, o ile organ nie udzielił na wezwanie odpowiedzi

Co ważne, dyrektor KIS był uprawniony do zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej już na etapie rozpatrywania wezwania do zaprzestania naruszeń prawa.

Po 1 czerwca

Od 1 czerwca zniesiono obowiązek wezwania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do zaprzestania naruszeń prawa przed złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Praktycznie oznacza to tyle, że osoba chcąca zaskarżyć interpretację indywidualną dyrektora KIS zrobi to w terminie 30 dni – liczonych od chwili doręczenia interpretacji.

Dyrektor KIS nadal jest uprawniony do zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej – teraz uwzględniając skargę do WSA.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź