Podatek niewpłacony w terminie

Zdarzają się sytuacje, kiedy inkasent bądź płatnik pobiorą podatek od podatnika, ale nie uiszczą tej należności w wymaganym terminie na rzecz organu podatkowego. Trzeba pamiętać, że na gruncie Kodeksu karnego skarbowego jest to czyn zabroniony.

W takim przypadku płatnikowi lub inkasentowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, a także kara pozbawienia wolności do lat trzech. Mogą być one orzekane nie tylko alternatywnie, ale też kumulatywnie.

Zwykle grzywna do 720 stawek dziennych znajduje zastosowanie wtedy, gdy niewpłacona w terminie należność podatkowa była małej wartości i nie przekroczyła ustawowo określonego progu, a więc stanowi jedynie wykroczenie.

Istotne, że Sąd dysponuje uprawnieniem do nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od zastosowania środka karnego, jeśli pobrany podatek wpłacono do organu podatkowego zanim wszczęto postępowanie w przedmiocie niewykonania obowiązku w terminie.

Całkowite odstąpienie od wymierzenia kary jest możliwe tylko w wypadku wykroczeń, o ile przed wszczęciem postępowania wpłacono organowi podatkowemu całą kwotę wymaganej należności.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc-budzetowa.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź