Zmiany w Ustawie Konsumenckiej

Zmiany w Ustawie Konsumenckiej

Sejm uchwalił nową ustawę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Zmiany przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mają na celu naprawę obecnego systemu mediacyjnego oraz uzupełnienie go, o niezbędne elementy pozwalające na łatwiejsze rozwiązywanie sporów między konsumentami a sprzedającymi towar czy usługę.

Rozstrzyganiem konfliktów konsumenckich mają zająć się instytucje obecnie istniejące – będą to m.in. sądy polubowne przy Inspekcji Handlowej, rzecznik finansowy oraz mediatorzy, działający przy regulatorach rynku, takich jak Urząd Komunikacji Elektronicznej lub Komisja Nadzoru Finansowego.

Przyjmuje się, że postępowanie będzie bezpłatne i dobrowolne. Dzięki temu, przedsiębiorca nie będzie on musiał godzić się na uczestnictwo w procesie. W takim przypadku, koniecznie należy sporządzić stosowne oświadczenie odmowne. Firmy będą także miały obowiązek poinformować klientów, która z instytucji – w razie odrzucenia reklamacji – mogłaby rozstrzygnąć spór.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź