Nowe regulacje projektu Prawa zamówień publicznych.

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, a także większa możliwość stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert – to tylko część założeń projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, który 15 marca został przyjęty przez Rząd.

Rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu zwiększenie przejrzystości prawa, uproszczenie procedur przetargowych oraz wdrażają zapisy dyrektyw unijnych. Najbardziej skorzystają na tym małe i średnie przedsiębiorstwa. W przedłożonym projekcie wprowadzono bowiem  możliwość  udzielania zamówień w częściach oraz  przewidziano zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.

W projekcie ograniczono również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny. Wybór najkorzystniejszej oferty powinien opierać się na korzystnym bilansie ceny, jakości i kosztów eksploatacji.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź