Koniec z wizami dla Rosjan?

Koniec z wizami dla Rosjan?

Od lutego 2022 państwa UE znacząco rozszerzyły sankcje wobec Rosji wprowadzone jeszcze w 2014 roku w związku z aneksją Krymu i niewdrożeniem porozumień mińskich. Tematem najświeższych rozważań są wizy dla Rosjan. Coraz częściej dochodzą do głosu stanowiska państw europejskich dotyczące całkowitego zakazu wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej.

Jakie kroki do tej pory podjęła UE w sprawie wiz dla Rosjan?

9 września Rada UE uzgodniła całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. Oznacza to, że obywatele Rosji nie mogą już korzystać z uprzywilejowanego dostępu do UE. Ponadto obowiązują ich dłuższe, droższe i trudniejsze procedury ubiegania się o wizę.

Państwa członkowskie zasadniczo mają zapewnioną dużą swobodę w rozpatrywaniu składanych przez obywateli Rosji wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych. Tym samym mogą zapewnić większą kontrolę w odniesieniu do obywateli tego kraju podróżujących do UE. UE pozostaje przy tym otwarta dla niektórych kategorii podróżnych ubiegających się o wizę w istotnych celach, zwłaszcza dla członków rodzin obywateli UE, dziennikarzy, a także osób ubiegających się o wizę humanitarną. Komisja Europejska zaleca ponadto krajom członkowskim zajęcie rygorystycznego stanowiska w odniesieniu do uciekających przed mobilizacją Rosjan, a także dokonanie rewizji przyznanych już wiz.

Stanowisko Polski w sprawie wiz dla obywateli Rosji

Polska, opierając się na wytycznych Rady UE, zaniechała całkowicie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji. W uchwale z dnia 29 września Sejm RP potępił nielegalne referenda przeprowadzone na okupowanych przez Rosję terenach. Podkreślono ponadto, że niedopuszczalne moralnie jest pozwalanie obywatelom państwa prowadzącego brutalną wojnę napastniczą i dokonującego aktów terroryzmu państwowego na swobodne poruszanie się po Europie. Sejm poparł wszelkie działania zmierzające do zaprzestania wydawania wizy obywatelom Rosji.

Stanowisko innych krajów europejskich

Szwajcaria jeszcze we wrześniu tego roku, idąc w ślady krajów UE, zaostrzyła wobec Rosjan swoje przepisy wizowe. Kategoryczne stanowisko wobec wiz dla Rosjan zajęły również Finlandia, Słowacja, Holandia, Dania, Belgia, Czechy oraz kraje bałtyckie. Państwa te, podobnie jak Polska, nie wydają już Rosjanom wiz turystycznych. Pozostaje zatem czekać na decyzje innych krajów w tym zakresie.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź