Komornik szybciej zajmie konto

8 września br., w życie weszły nowe regulacje, dotyczące zmian w egzekucjach komorniczych. Modyfikacje mają usprawnić ściągalność długów, poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu uprawnień komorników oraz dzięki większym możliwościom elektronicznego odzyskiwania należności.

Do tego celu posłużyć ma przede wszystkim specjalny system, przygotowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Przewiduje się, że przy jego użyciu, możliwe będzie przeprowadzanie niemal wszystkich rodzajów postępowania komorniczego. Dzięki niemu, komornicy uzyskają również łatwiejszy dostęp do kont bankowych dłużników oraz niezwłoczną możliwość ich zajęcia.

Zmianie uległa także kwota wolna od egzekucji. Dotychczasowo, komornik mógł zająć konto na którym środki pieniężne przekraczały trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli nieco ponad 12 tys. złotych. Obecnie do elektronicznego ściągnięcia długów wystarczać będzie suma na poziomie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli jedynie około 1400 zł.

 

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź