Prostsza korekta deklaracji VAT od 2016 roku

Prostsza korekta deklaracji VAT od 2016 roku

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma zapewnić uproszczenie korekty deklaracji VAT już od 1 stycznia 2016 roku. Będzie to polegać na wyłączeniu obowiązku uzasadniania powodów złożenia korekty.

Korektę składa się w sytuacji, gdy we właściwej deklaracji pojawiły się błędy. Mogą być one dwojakiego rodzaju. Formalne zwykle utrudniają identyfikację podatnika (np. jeśli nie podpisał się pod deklaracją). Rachunkowe nie powodują tego problemu, ale ich wystąpienie grozi poważniejszymi konsekwencjami. Przede wszystkim dlatego, że wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, bądź wysokość zwrotu podatku.

Warunkiem uniknięcia kary za przestępstwo skarbowe jest szybka interwencja samego podatnika. Musi on też razem ze złożeniem korekty deklaracji opłacić ciążącą na nim zaległość podatkową. Niestety nie zawsze jest to tak proste. Złożenie korekty deklaracji traci swoją skuteczność, jeżeli dotyczy okresu, w którego przedmiocie toczy się właśnie postępowanie lub kontrola podatkowa.

Według obecnie obowiązujących przepisów korekta musi zawierać uzasadnienie, dlaczego w pierwotnej deklaracji pojawiły się błędy. Przedsiębiorcy mogą też złożyć korektę korekty. Nowelizacja Ordynacji podatkowej spowoduje, że podatnik nie będzie musiał uzasadniać przyczyn złożenia korekty. Nie zmienia to taktu, że organ podatkowy wciąż będzie mógł wezwać podatnika do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli okaże się to nieskuteczne, wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające, a zakończy się ono wydaniem stosownej decyzji.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź