Ułatwienia dla opiekunów osób starszych

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o świadczeniach przedemerytalnych. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają ułatwić opiekunom osób niepełnosprawnych ponowne wejście na rynek pracy oraz umożliwić im ubieganie się o świadczenia przedemerytalne pomimo nieodprowadzania składek.

Według nowych przepisów, w przypadku śmierci swoich podopiecznych, opiekunowie osób starszych po rejestracji w urzędzie pracy będą mogli ubiegać się o zasiłek lub o świadczenie przedemerytalne. W projekcie uzasadniono iż „okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego”

Istotnym czynnikiem, który warunkuje otrzymanie zasiłku jest określony w ustawie czas sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. By otrzymać zasiłek, opieka powinna trwać co najmniej rok. Dodatkowo, konicznym wymogiem będzie ukończenie co przez kobietę najmniej 55 lat oraz 60 lat przez mężczyznę, a także legitymowanie się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź