OPZZ i umowy cywilnoprawne za 15 zł na godzinę

OPZZ i umowy cywilnoprawne za 15 zł na godzinę

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zajęło stanowisko w sprawie stawek minimalnych za godzinę dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Zdaniem związkowców dla umów o pracę stawka ta powinna wynieść 12 zł brutto, a dla cywilnoprawnych – 15 zł brutto za godzinę. Wszystko dlatego, że przy tym drugim rodzaju umów pracodawca ponosi zdecydowanie mniejsze koszty.

Propozycja obecnego rządu w kwestii ustalenia minimalnej stawki godzinowej dla umów o pracę na poziomie dwunastu złotych brutto jest oceniana jako początek pozytywnych przemian. Pojawia się bowiem wiele głosów, że to właśnie ta stawka powinna być o trzy złote większa i wynosić piętnaście złotych za godzinę.

Za niewystarczające uważane są również rozwiązania przedstawianie dla umów cywilnoprawnych. W założeniu bowiem minimalna stawka godzinowa obejmie nie wszystkie z nich, a w dodatku tylko wtedy, jeśli pracodawca zechce umieścić w umowie zapisy o stawce godzinowej. OPZZ chce natomiast, by umowy cywilnoprawne ustawowo zostały objęte stawkami wyższymi niż umowy o pracę.

Wyjaśnienie tego postulatu jest proste. Pracodawca zatrudniając na umowie cywilnoprawnej oszczędza na kosztach utrzymania pracownika, a przy tym może przenieść koszty urlopów czy badań okresowych na takiego pracownika.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Kadry.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź