Płyn do e-papierosów objęty podatkiem akcyzowym

Płyn do e-papierosów objęty podatkiem akcyzowym

Opodatkowanie produkcji i sprzedaży glikolu propylenowego i gliceryny, służących do wytwarzania płynu do papierosów elektronicznych, jest przedmiotem sporów między organami podatkowymi a podatnikami. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 maja 2022 może stanowić ciekawą wskazówkę interpretacyjną dla podatników w zakresie rozumienia właściwego stosowania przepisów podatkowych.

Istotna definicja płynu do papierosów
Ustawa o podatku akcyzowym definiuje płyn do papierosów jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną jak i bez niej, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

W opinii podatników najistotniejsze jest ustalenie czy mamy w tej sytuacji do czynienia z roztworem. Na gruncie chemii glikol jak i gliceryna stanowią samodzielne substancje, nie zaś roztwory, które wymagałyby zmieszania substancji ze sobą. Istotne jest również przeznaczenie takiego roztworu. Skoro jednak, jak twierdzą podatnicy, sama gliceryna i sam glikol nie są roztworami, nie jest konieczna analiza ich przeznaczenia.

Niestety, odmienne stanowisko zaprezentował WSA w Kielcach we wspomnianym wyroku, gdzie zakłada że płynem do papierosów jest również baza tego roztworu, który przeznaczony jest to wykorzystania w e-papierosach. Bazą jest element, bez którego nie powstałby produkt końcowy o pożądanych właściwościach. W związku z tym, że glikol jak i gliceryna są nośnikiem nikotyny i aromatu, mogą samodzielnie stanowić bazę dla tego roztworu.

Wykorzystanie substancji do produkcji papierosa – kluczowe dla opodatkowania
Ustawodawca uznaje każdy płyn do papierosów elektronicznych jako wyrób akcyzowy, wskazując go w załączniku nr 1 do ustawy w poz. 46, bez względu na kod CN. Warunkiem uznania roztworu za taki wyrób jest przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Celem ustawodawcy było opodatkowaniem akcyzą wszystkich płynnych składników służących do produkcji finalnej mieszaniny wykorzystywanej jako używek, głównie ze względu na cele fiskalne i społeczne. Niestety dla podatników zdaniem sądu produkcja lub sprzedaż glikolu lub gliceryny powinna podlegać pod art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o akcyzie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 maja 2022 r., sygn. I SA/Ke 119/22
Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.)

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź